Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „ludzi tłum”. Miłej lektury.