Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego, napisany „po siódmym wznowieniu akcji serca; jedenaście lat temu”. Zapraszamy do lektury.