Bank Srebrnej Gospodarki – PUNKT WIEDZY rozpoczyna cykliczne spotkania senioralne online. Gościem spotkania będzie dr Emilia Lewicka-Kalka, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Autorka rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce”.

24 listopada 2022 r. ogłoszono w Warszawie laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską na temat społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorem konkursu był Narodowy Instytut Wolności. Przyznając nagrody, Kapituła Konkursu brała pod uwagę merytoryczną jakość prac, ich nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w kategorii rozpraw doktorskich III miejsce zajęła dr Emilia Lewicka-Kalka, tytuł pracy: „Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce”, uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, promotor: prof. dr hab. Adam Alfred Zych, promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW.

Serdecznie gratulujemy!

Dr Emilia Lewicka-Kalka naukowo zajmuje się partycypacją społeczną osób starszych.

W każdą środę na spotkania online w godzinach 18:00-20:00 zaprasza zespół pomysłodawczyń:

Beata Jaroszyńska – Warszawa, Grażyna Lange – Wrocław, Barbara Stafiej – Rzeszów, Małgorzata Żuber-Zielicz Warszawa.

Dostęp do spotkań:

https://us02web.zoom.us/j/6994227805?pwd=MEo3TmhrZUZkWXNuZFMyZlZBNGpKQT09

– Identyfikator spotkania: 699 422 7805 Kod dostępu: 9cJwZH

 oraz

https://www.facebook.com/srebrnagospodarka

Źródło: informacja prasowa

Fot: pixabay.com