W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin artysty malarza Antoniego Szymaniuka (1921–1994), jednego z najważniejszych twórców działających w środowisku artystycznym Białegostoku w 2 poł. XX wieku.  

A. Szymaniuk, Na drodze (Las Zwierzyniecki), 1958 r., płótno, olej, zbiory rodziny

Z tej okazji Muzeum Podlaskie w Białymstoku przygotowało dużą, retrospektywną wystawę prezentującą Jego niezwykle bogaty i różnorodny dorobek artystyczny. Prace pochodzą ze zbiorów muzealnych, kolekcji prywatnych i rodzinnego archiwum Artysty. Duża część eksponatów będzie przedstawiona szerszej publiczności po raz pierwszy.

Antoni Szymaniuk był uczniem prof. Artura Nacht-Samborskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, którą ukończył w 1951 roku. Pierwsze lata pracy twórczej spędził na Pomorzu. Do najważniejszych realizacji artysty z tego okresu należy zaliczyć: zaprojektowanie i wykonanie zdobień techniką sgraffito na elewacjach siedmiu kamienic przy ul. Długiej w Gdańsku, cykl akwarel z widokami Gdańska wykonany na zlecenie Józefa Motyki z Ministerstwa Kultury i Sztuki, freski i mozaiki w gmachach użyteczności publicznej w Pucku. Po powrocie do Białegostoku w 1958 roku stworzył wiele realizacji monumentalnych na terenie miasta. Powstałe w latach 60. i 70. ubiegłego wieku mozaiki i sgraffita zdobiące elewacje budynków na trwałe wpisały się w architektoniczny pejzaż Białegostoku.

A. Szymaniuk, Puszczańska świątynia, 1980 r., płótno, akryl, zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Równolegle ze sztuką monumentalną zajmował się malarstwem. Głównym tematem jego prac była przyroda. Stworzył około 150 obrazów olejnych i 200 akwarel. Wiele z nich powstało w trakcie Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Białowieży, których był częstym uczestnikiem. Wziął udział w około stu wystawach w Polsce i za granicą. Należał do Związku Polskiego Artystów Plastyków. Za swoją działalność artystyczną Antoni Szymaniuk był wielokrotnie nagradzany m.in.: Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1975), Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1977), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1980). 

Kuratorzy wystawy: Monika Samsel-Niewiarowska, Cezary Szymaniuk

Wernisaż odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w białostockim Ratuszu, Rynek Kościuszki 10.
Ekspozycja prezentowana będzie do 19 września 2021 r.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

(źródło i foto: Muzeum Podlaskie w Białymstoku)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora