Plastyczny cykl Miry Żelechower – Aleksiun  „Światło Midraszy”, to artystyczna i bardzo osobista egzemplifikacja odczytania świętej księgi Tory. To próba skomentowania najważniejszych i uniwersalnych treści zapisanych w Pięcioksięgu, przez pryzmat życiowych, artystycznych i etycznych doświadczeń, tej wspaniałej artystki wrażliwej i otwartej na przeszłość i współczesność.

Słowo „Midrasz”, po hebrajsku znaczy: badać, studiować, analizować, a także głosić, a w taki sposób czytane Pismo zaczyna świecić swoim własnym światłem, nabiera żywości i aktualności.

Mira Żelechower – Aleksiun ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Swoje prace prezentowała w najważniejszych polskich galeriach Krakowa, Warszawy, Lublina czy Wrocławia, a także Jerozolimy, Nowego Jorku.

Przez wiele lat realizowała projekty plastyczne i scenografię do Wrocławskiego Teatru Studenckiego Kalambur, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatru Pieśń Kozła. Stworzyła ilustracje do książek Jana Jakuba Kolskiego. Jest autorką cyklu  obrazów w kilku wrocławskich kościołach i witraży wrocławskiej Synagogi Pod Białym Bocianem.

Wystawa w Muzeum w Tykocinie czynna od 16 marca do końca października 2019 r. w babińcach Synagogi tykocińskiej.
Wernisaż w sobotę 16 marca 2019 r. o godz. 17.00 w czasie muzealnego weekendu NOWE BARWY SYNAGOGI.

Źródło i foto: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

opracowanie: Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok