Związek Ukraińców Podlasia Oddział w Białymstoku serdecznie zapraszają na Wieczór Kolęd podczas którego zaprezentowane będą ukraińskie kolędy z Podlasia i Ukrainy.

W programie występy dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego w Białymstoku, grup kolędniczych z Podlasia i Warszawy (Zespół Monysto).
Koncert odbędzie się 22 stycznia 2023 r,  godz. 16.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.
Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.
Zrealizowano dzięki dotacji: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok