Żegnaj Gienku

Żal ściska moje serce
Energicznie ocieram płynące łzy
G
onitwa moich myśli jest niesamowita
N
aprawdę odszedłeś na zawsze
A
niołowie teraz torują Ci drogę do innego świata
J
esteś i będziesz zawsze w mej pamięci


G
dzie horyzont się kończy
I
słońce pokazuje swe oblicze
E
manuje ciepło radość i spokój
N
ieustannie będę szukać tam Twojej obecności
K
wiecistych łąk i towarzyszącego śpiewu ptaków
U
brany w całun przemijania zawsze tam będziesz

Halina Wiszowata
Podlaska Redakcja Seniora Białystok