Stowarzyszenie Szukamy Polski (SSP) realizuje projekt Erasmus+ Edukacja dorosłych LET me TELL you (Pozwól, że Ci powiem). SSP jest partnerem, obok organizacji z Grecji i Rumunii, projektu, w którym liderami są samorząd prowincji Valladolid i hiszpańską organizacją Formative Footprint. 

Okolice dorzecza Narewki i realizacja filmu

Promocja dziedzictwa kultury to nie tylko miejsce, to także architektura drewniana, rzeźba ludowa a nawet wyjątkowa odmiana konia. To także ciekawi ludzie, do których dotarliśmy i którzy zostali rozmówcami filmów. Filmy stworzą swego rodzaju archiwum tego dziedzictwa.

Praca nad filmami odbywała się w grupach międzypokoleniowych – wspólnie wybierane były miejsca, propozycje spotkań z ciekawymi ludźmi. Wszyscy partnerzy projektu tworzą takie filmy. Pomysł na scenariusz filmów to wynik kreatywnej dyskusji i pomysłów oraz wspólna realizacja założeń scenariuszy polskich, hiszpańskich, rumuńskich i greckich.

Polskie filmy o Podlasiu to:
1. Ukryte muzeum (ang. Hidden Museum) – o odkrytych skarbach okolic Narewki
2. Domy, które leczą (ang. Houses that heal) – o drewnie i jego mocy leczniczej
3. Dom rzeźbiarza (ang. Sculptors House) – o rzeźbiarzu ludowym Władysławie Naumiuku i jego wyjątkowym domu
4. Konie Sokólskie ( ang. Sokol Horses) – dlaczego są takie silne, choć niewielkie
5. Zatopiony dzwon – (ang. Sunken Bell) – o tajemnicach i legendach starorzeczy Narewki

Filmy te będą opublikowane wkrótce na wspólnej platformie o otwartym dostępie. Kod QR zostanie umieszczony na miejscach opisanych w filmach, tak aby zarówno odwiedzający, jak i obywatele Europy mogli je oglądać. 

Idea projektu to zwiększenie umiejętności cyfrowych seniorów i sprawienie, że poczują się oni aktywną częścią społeczeństwa a ponadto wzmocni się oferta turystyczna i dziedzictwo naszego województwa podlaskiego, który jest też regionem europejskim.

zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Polski 

Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Podlaska Redakcja Seniora