9 lipca 2021 roku w Bohonikach odbyły się konsultacje społeczne połączone ze spacerem badawczym. Dotyczyły one zagospodarowania przestrzennego Parku Kulturowego Bohoniki.

Dyskusja przy planach

Trochę historii:
– meczet tatarski w Bohonikach został wpisany do rejestru zabytków decyzją z 7 listopada 1966 r. – nr
rejestru A-60
– cmentarz muzułmański w Bohonikach wpisany do rejestru zabytków decyzją z 31 marca 1988 r. – nr
rejestru A-61
– Dziennik Ustaw 2012.1275 określa, że od 20 listopada 2012 roku są to Pomniki Historii.

-18 czerwca 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
ogłoszono Bohoniki jako pierwszy w Województwie Podlaskim Park Kulturowy.
Burmistrz Sokółki zarządziła konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego Parku
Kulturowego Bohoniki. Mieszkańcy i użytkownicy mogli wnieść swoje uwagi, wnioski, opinie.
Na stronie sokolka.pl można przeczytać:
„Tematem spaceru będzie omówienie rozwiązań i założeń planistycznych z uwzględnieniem miejsc
konfliktowych w zagospodarowaniu przestrzennym, ukształtowania terenu oraz sposobu
dotychczasowego przeznaczenia (wykorzystania) terenu. W trakcie spaceru odbędzie się spotkanie z
Ekspertem i Projektantem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego
Bohoniki” w Bohonikach, którego granice zostały określone w Uchwale nr XXIII/149/2020 Rady
Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 roku.”
W spotkaniu ze strony użytkowników udział wzięli mieszkańcy Bohonik i przedstawiciele
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki.
Mam nadzieję, że nasze opinie zostaną wzięte pod uwagę.

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Sokółka