30 czerwca 2017 r. w Bohonikach odbyła się Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie. Uroczystość – objęta Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego – była częścią XIX Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich.

Na zaproszenie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski , Muzułmańskiego Związku Religijnego RP i Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki odpowiedziało dużo gości, których powitał prezes LGD Piotr Bujwicki.

Licznie stawiło się duchowieństwo katolickie, prawosławne i muzułmańskie, służby mundurowe, przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa oraz przedsiębiorstw i stowarzyszeń.

Nie zabrakło też mediów, które do końca uroczystości filmowały cały przebieg i nagrywały wywiady .

Po przemówieniach oficjeli głos zabrał w części katolickiej Biskup Henryk Ciereszko stwierdził, że cieszy się bardzo z obecności na tym wydarzeniu i widzi potrzebę wspólnej modlitwy. Chór katolicki Salve Regina zakończył tę część pięknymi pieśniami.

Część prawosławną rozpoczął ksiądz Włodzimierz Misijuk, który powiedział, że pokój czynią ludzie i za nich trzeba się modlić. W dalszej części wystąpił chór prawosławny przy parafii Aleksandra Newskiego w Sokółce.

W części muzułmańskiej mufti Tomasz Miśkiewicz stwierdził , że Bohoniki to miejsce specjalne.
– Tu mieszkają obok siebie katolicy, prawosławni i muzułmanie. Żyjemy obok siebie w pokoju i wiemy jak go pielęgnować. Modlitwa o pokój jest potrzebna nam wszystkim, przede wszystkim po to, by określić, że chcemy w nim żyć i nawołujemy o pokój – powiedział.

W części artystycznej wystąpił Tatarski Zespół Dziecięco Młodzieżowy „Buńczuk”.

Część oficjalną zakończono modlitwą wszystkich wyznań. Wszystkie osoby uczestniczące w uroczystości zaproszono na poczęstunek , gdzie można było delektować się tatarskimi potrawami.

Wszystkim udzielił się podniosły nastrój, tym bardziej, że pokój i sprawiedliwość każdemu leży na sercu.

Kilka dat z historii

  • W Bohonikach uroczystość ta odbyła się już po raz trzeci, poprzednie w roku 2014 i 2015 .
  • Po raz pierwszy 18 maja 2003 w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II modlitwa ekumeniczna za pokój odbyła się w Kruszynianach.
  • 06 września 2004 r. kolejny raz w Kruszynianach odbyła się międzyreligijna modlitwa o pokój . Spotkanie zorganizowała Białostocka Muzułmańska Gmina Wyznaniowa pod patronatem Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza.Udział wzięli także katoliccy duchowni oraz przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.
  • W Sokółce 30 lipca 2010 r. pierwszego dnia Międzynarodowej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich odsłonięto Pomnik Wielokulturowości.
  • Pięć drewnianych tablic z charakterystycznym motywem katolicyzmu , prawosławia , islamu ,judaizmu i kultury romskiej to praca pięciu artystów amatorów.
  • W roku 2012 zainicjowano przy tym pomniku Modlitwę o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie . Wypowiadali się między innymi – ksiądz katolicki , prawosławny i imam . Oto ich słowa :

Papież Jan Paweł II zwoływał do Asyżu przywódców różnych religii, aby wspólnie prosić o  pokój na całym świecie. Bo pokój to wartość, którą trzeba się dzielić – podkreślił ksiądz Andrzej Matel.

Na Ziemi Sokólskiej żyjemy w symbiozie wielu kultur i to jest coś, co nas wyróżnia – dodał ksiądz Justyn Jaroszuk.

Na Sokólszczyźnie urzeczywistniamy wizję naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II o „dialogu życia”, który polega na wzajemnym poszanowaniu wolności sumienia i kultu, dzieleniu się dobrami i współpracy. Tatarzy polscy, chrześcijanie katoliccy i prawosławni  stanowią na Podlasiu zintegrowaną „społeczność dialogu”, która może stać się przykładem nie tylko dla Europy, szukającej modelu współistnienia wielu kultur i religii, ale także dla całego świata, gdzie narody są nękane wojnami – powiedział imam Aleksander Bazarewicz.

Modlitwa przy tym pomniku odbywała się w 2014 r. i 2015 r.

Jeszcze jedna karta z historii związana tematycznie to „Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce” .

Cofnąć się trzeba do 1997 roku , kiedy to podczas Dni Tatarskich w Warszawie zrodziła się myśl o powołaniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów , którą zarejestrowano w 1999r. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski od 2001 r. 26 stycznia to dzień modlitw poświęcony islamowi. Każdego roku muzułmanie i sympatycy mogli pojechać do Warszawy i uczestniczyć w tej uroczystości . Od czerwca 2016r Przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu został bp Henryk Ciereszko z Białegostoku i uroczystość w 2017 r. została przeniesiona do stolicy Podlasia .

Może nie wszyscy wiedzą, że Przewodniczący Komitetu uczestniczy w pracach Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która jest jedyną taką organizacją na świecie

Tak więc wspólne spotkania, rozmowy, modlitwy służą wzajemnemu poznawaniu tego, co obce i popularyzują znajomość kultury mniejszości narodowych .

Lila Asanowicz
(tekst i foto)
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka