W Klubie Seniora w Łomży 7 marca odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.W sali klubowej zebrało się około 80 klubowiczów. Tym razem było mniej seniorów, jak i członków zespołu, ze względu na panującą grypę.

Na początku ze specjalnym repertuarem wystąpił zespół ” Maryna”. Panie w ładnych, kolorowych strojach od razu wprawiły widownię w pogodny nastrój. Potem z każdą chwilą było coraz sympatyczniej i weselej. Następnie pałeczkę przejęli Panowie, którzy przedstawili program słowno – muzyczny dedykowany kobietom. Na program ten składały się specjalne życzenia, piosenki, utwory instrumentalne i skecz. Swoim programem rozbawili widownię do łez, co chwilę wybuchały salwy śmiechu. Występ mężczyzn został bardzo spontanicznie przyjęty.
W imieniu kobiet za wspaniały  program podziękowała panom  Regina Grzymek – Przewodnicząca Rady  Klubu Seniorów. Następnym punktem programu był ” Mikrofon dla wszystkich” czyli każda chętna osoba mogła zabrać głos – złożyć życzenia zarówno paniom jak i panom, popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi czy recytatorskimi. Zgłosiło się kilka osób, które uwierzyły w swoje możliwości i przedstawiły  mini – recitale.
Następnie panowie wręczyli paniom czekolady na osłodę. Życzeniom nie było końca. Były też okazałe i smaczne torty. Całe wydarzenie pod względem logistycznym przygotowała i nadzorowała Marta Kopeć, instruktor kulturalno – oświatowy  we współpracy z Reginą Grzymek i członkami klubu. Program artystyczny i prowadzenie imprezy powierzono mnie. Towarzystwo było rozbawione i w takim nastroju rozeszło się do domów.
                                                                                                                                          Danuta Waśko
                                                                                                          Podlaska Redakcja Seniora Łomża