1 i 17 września 1939 roku to daty wyznaczające początek XX-wiecznej gehenny Polaków. Dokładnie 80 lat temu dwa zbrodnicze totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, rozpoczęły swoją ekspansję, zmierzając ostatecznie do zagarnięcia całego świata. Polska stała się pierwszą ofiarą ich zbrodniczych, militarnych planów. W 1939 roku, po dwudziestu latach niepodległego rozwoju, Rzeczpospolita Polska po raz kolejny zniknęła z mapy świata.

Muzeum Pamięci Sybiru (MPS) w Białymstoku, przygotowało program w ramach akcji „17.09 Pamiętamy”, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia.

godz. 17:00 – Peleton Pamięci

Trasa przejazdu rowerowego będzie związana z miejscami i postaciami nawiązującymi do wydarzeń historycznych z czasów okupacji sowieckiej, takimi jak Augustis – fotograf wywieziony na Syberię na przełomie lat 1939–1940, czy Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, więzień sowieckich łagrów. Start przejazdu – ul. Kilińskiego (Pałacyk Gościnny), godz. 17. Meta – Dworzec Fabryczny.

godz. 19:00 – Spektakl Muzyczny „Biały Przystanek”

Na zakończenie Peletonu Pamięci odbędzie się spektakl muzyczny na kanwie wspomnień Ireny Bujalskiej oraz wierszy Sybiraczki – Anny Rudawcowej, w reżyserii Michała Jarmoszuka, aktora BTL i wykładowcy białostockiej Akademii Teatralnej. Miejsce – teren przy Dworcu Fabrycznym.

Dokładnie w południe 17 września br. rozlegną się w naszym mieście syreny alarmowe. Przystańmy na chwilę, aby w ten sposób oddać hołd ofiarom sowieckich represji.

Ostatnim wrześniowym wydarzeniem będzie promocja monografii pt. „Przyszli ze wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941)”, która odbędzie się 26 września o godz. 17:00 w Książnicy Podlaskiej przy ul. Skłodowskiej 16.

Najnowsza publikacja wydana przez Muzeum Pamięci Sybiru, autorstwa prof. Wojciecha Śleszyńskiego i dr Marcina Zwolskiego, przedstawia sytuację na terenach zajętych przez ZSRR we wrześniu 1939 r. Okupacja spowodowała gwałtowne i głębokie zmiany we wszystkich dziedzinach życia: administracji, rolnictwie, oświacie itp. Dostosowywanie polskich rozwiązań do wzorców sowieckich, hałaśliwa propaganda i natrętna indoktrynacja obywateli polskich oraz stosowane wobec nich represje przeorały dotychczasowy porządek, doprowadziły do gwałtownego zubożenia społeczeństwa polskiego, życia w ciągłym strachu i niepewności jutra.

 

(Źródło Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku)

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok