W telewizji seniora TVS przypominamy pierwszą część  filmu sprzed 10 lat, jaki zrealizowała prywatna telewizja TV Białystok. Jest to zapis rozmowy z goszczącym wówczas w Białymstoku  Ryszardem Kaczorowskim, Białostoczaninem i ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie. Rozmawiał z nim historyk prof. Adam Dobroński.

Ryszard Kaczorowski miał wówczas 90 lat.  Film ten przypominamy z okazji setnej rocznicy urodzin Prezydenta, którą obchodziliśmy 26 listopada 2019 r..

Aby obejrzeć film – kliknij w zdjęcie poniżej:


Ryszard Kaczorowski
– urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku – zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie w Smoleńsku. Po zajęciu Białegostoku we wrześniu 1939 roku przez Armię Czerwoną rozpoczął działalność w tajnym hufcu harcerskim, a następnie wstąpił do Szarych Szeregów. W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez NKWD i uwięziony w Białymstoku, a następnie w Mińsku. Odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 roku wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Został członkiem Rady Narodowej, pełnił funkcję ministra do spraw krajowych w emigracyjnym rządzie na wychodźstwie. 19 lipca 1989 roku objął stanowisko prezydenta RP na obczyźnie. 22 grudnia 1990 roku przekazał na ręce pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Lecha Wałęsy insygnia władzy prezydenckiej. (źródło: www.gov.pl)

Bożena Bednarek
telewizja seniora TVS
Podlaska REdakcja Seniora