Upoważnienie jest ważnym dokumentem, który zazwyczaj jest wystawiany dla osoby trzeciej, dokonującej czynności w naszym imieniu. Podatnicy niekiedy mylą upoważnienie z pełnomocnictwem, dlatego już teraz warto poznać najważniejsze różnice. Co należy wiedzieć o upoważnieniu? Czym różni się ten dokument od pełnomocnictwa? O czym mówią przepisy prawne?

Upoważnienie i pełnomocnictwo

Czym jest upoważnienie? To dokument wystawiany dla osoby trzeciej, dzięki czemu może ona wykonywać czynności w naszym imieniu. Delegowane są zatem różnorodne czynności na inną osobę. Okazuje się, że z pomocą takiego pisma można bez problemu upoważnić osoby trzecie do występowania w naszym imieniu przed wieloma urzędami i organami.

Nie zapominajmy o tym, że upoważnienie musi wyrażać wolę. Ten aspekt dotyczy także pełnomocnictwa, które polega na upoważnieniu danej osoby do wykonywania danych czynności na rzecz podmiotu i w jego imieniu. A jakie różnice występują między tymi pojęciami? Warto zauważyć, że upoważnienie pozwala wykonywać czynności powierzone przez upoważniającego, natomiast pełnomocnictwo pozwala wyrażać wolę przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa, w zakresie ustalonym przez mocodawcę. To wskazuje, że do złożenia dokumentów udzielane jest upoważnienia, a do zawarcia umowy trzeba udzielić pełnomocnictwa.

Z czego składa się upoważnienie?

Z czego powinno składać się upoważnienie? Najważniejsze elementy to z pewnością:

  • Adres do korespondencji
  • Miejscowość i data
  • Tytuł pisma
  • Dane osoby upoważniającej
  • Dane osoby upoważnionej
  • Oświadczenie woli i wskazanie celu udzielenia upoważnienia
  • Czytelny podpis osoby upoważniającej wraz z pieczątką (gdy upoważniającym jest firma)

Przejdźmy teraz do tego, w jakich formach zazwyczaj jest udzielane upoważnienie. Bardzo ważne jest to, aby dokładnie określić, czy dokument ma charakter czynności jednorazowej, czy też stałej. Poza tym pamiętajmy o prawidłowym skonstruowaniu pisma, dotyczącym określenia tego, do jakich czynności upoważniamy osobę trzecią. Jeśli chodzi o przekazanie zbyt dużych uprawnień, musimy liczyć się z możliwością przekroczenia zakresu czynności przez upoważnionego. Z kolei zbyt wąskie upoważnienie prowadzić może do braku możliwości podjęcia konkretnych działań. Przed sporządzeniem upoważnienia musimy się dokładnie zastanowić, do czego chcemy upoważnić daną osobę i jakie informacje zawrzeć w piśmie.

Co warto wiedzieć?

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Nie bez znaczenia jest to, że nie istnieją ograniczenia prawne co do osób, którym chcemy udzielić upoważnienia. Przykładowo mogą to być członkowie rodziny, pracownicy, czy też inne osoby, które darzymy zaufaniem. Jednakże warto mieć na uwadze to, że osoba trzecia dokonywać będzie czynności w naszym imieniu i ponosi ona konsekwencje działań osoby upoważnionej tak samo, jakby dokonywał te czynności osobiście. Wszystko to sprawia, że cały proces należy przeanalizować, mając na uwadze własne oczekiwania i przepisy prawne.

Podsumowując, warto zauważyć, że upoważnienie jest dokumentem niezwykle łatwym do sporządzenia. Musimy tutaj zawrzeć wiele istotnych informacji, które pozwolą osobom trzecim wykonywać różne czynności w naszym imieniu. Trzeba pamiętać o tym, że upoważnienie nie jest tym samym co pełnomocnictwo. To drugie zazwyczaj dotyczy zawierania umów, a to pierwsze składania dokumentacji. Jeżeli nie wiemy, jak stworzyć upoważnienie lub pełnomocnictwo, skorzystajmy z pomocy specjalistów. W tym wypadku pomocą nam prawnicy, którzy doskonale znają się na przepisach prawnych.  Więcej ciekawych tematów na poradnikprzedsiebiorcy.pl.