Zbieranie darowizn na stronie internetowej organizacji społecznej – to działanie coraz bardziej znane i efektywne. Fundrasing  dla osób 60+, nawet biegłych w internecie, jak Podlaska Redakcja Seniora, stał się sporym wyzwaniem.  Okazało się, że dzięki prostej, bezpłatnej aplikacji ze strony ngo.pl można wspomóc redakcyjną koleżankę z portalu podlaskisenior.pl, która pokusiła się o wydanie książki „Między opłotkami” o dawnych zwyczajach i obrzędach na białostockiej wsi. 

„Umeblowanie wiejskich domów było surowe i skromne. W kuchni mieścił się pomalowany na biało kredens, stół i stołki, ława, stołeczki i szlabanek. Ten ostatni, szlaban, to rodzaj mebla do spania z rozsuwaną na noc szufladą. Na dzień zdejmowano zeń pościel, a siennik przykrywano deską. Służył więc jako siedzisko dla kilku osób. Aż do rozpoczęcia nauki w liceum spałam razem w siostrą na takim szlabanku. Nie był zbyt wygodny, ale kto wtedy szukał wygód?” – pisze autorka w jednej z opowieści o tym, jak się dawniej mieszkało.

Problematyka poruszona w książce obejmuje życie ludzi na wsi białostockiej na początku drugiej połowy dwudziestego stulecia. Opowieść pokazuje prace rolne, polowe, ale też charakteryzuje zajęcia spoza rolnictwa, ze szczególnym akcentem na tak zwane zanikające zawody. Duża część książki dotyczy  dzieci – ich zabaw, zajęć, nauki i pomocy w gospodarstwie. Znajdziemy tu drobiazgowy opis, jak wyglądał na wsi dzień od świtu do zmierzchu. Precyzyjnie odtworzone są tamte warunki życia ludzi, ich mentalność, zwyczaje, ich prace i rozrywki oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak na przykład bieda czy choroba. Autorka opisuje życie od narodzin do śmierci, przedstawia codzienność i świętowanie, zwyczaje religijne i obrzędowość świecką oraz przywiązanie do tradycji. Zwraca też uwagę na relacje międzyludzkie – rodzinne i sąsiedzkie. Obrazowi temu towarzyszą wątki osobiste, co znacznie ożywia przekaz. Całość zamykają krótkie opowieści o przodkach.

Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać kwotę potrzebną na druk książki „Między opłotkami”. Wystarczy wejść na stronę podlaskisenior.pl i tam wybrać odpowiednią cegiełkę w wysokości 15, 30, 45 lub więcej złotych i wpłacić ją przy pomocy prostej i łatwej aplikacji: http://podlaskisenior.pl/wplacam-darowizne/ Wszyscy wpłacający otrzymają egzemplarz książki, a ci którzy wpłacą większą kwotę otrzymają również inne wydawnictwa oraz zaproszenie na galę V Edycji Srebro nie złoto oraz galę laureatów konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady”.

„Zbieranie darowizn na ulicy to przeszłość, a publikacja numeru konta na stronie internetowej to przyszłość” – to zdanie ze strony ngo.pl zachęciło nas do przyjrzenia się aplikacji „Wpłacam”: https://wplacam.ngo.pl/ i metodzie zbiórki poprzez własną stronę internetową. Od marca 2018 roku 100 organizacji zebrało dzięki wpłacam.ngo.pl ponad 190 000 zł., korzystając z najlepszych praktyk fundraisingu.

Chcemy pomóc ocalić od zapomnienia dawne zwyczaje i atmosferę domu dzieciństwa autorki książki i członkini nowego stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, którą założył zespół redagujący portal podlaskisenior.pl

(foto: domowe archiwum Jadwigi Zgliszewskiej)

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora