Dawno nie widziałam tak rozpromienionych twarzy i takiego błysku w oczach, jak u przedstawicielek Stowarzyszenia Eurydyki. Kobiet wyleczonych lub w trakcie leczenia chorób nowotworowych.

Baner reklamujący Stowarzyszenie Eurydyki

Miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych, pn. „Zaplanuj swoje zdrowie”, realizowanych w ramach programu prozdrowotnego Województwa Podlaskiego i prowadzonych przez Agnieszkę Sakowicz, pomysłodawczynię i koordynatorkę warsztatów ze Stowarzyszenia Eurydyki.

Dotychczas odbyło się 14 spotkań, których celem było przekonanie kobiet o istotności regularnych badań profilaktycznych i zniwelowania rozwoju nowotworu czyli wykrycia go we wczesnym stadium. Pogłębiłam swoją wiedzę o symptomach i przyczynach powstawania nowotworów ginekologicznych oraz nowotworu piersi.

Idea powstania Stowarzyszenia Eurydyki zrodziła się w 2014 r. na oddziale Kliniki Ginekologii i Ginekologii-Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stowarzyszenie tworzą kobiety, które przeszły chorobę nowotworową i dzieląc się swoim doświadczeniem tworzą grupy wsparcia dla kobiet chorujących na nowotwory. 

Organizują cykliczne akcje społeczne wspomagające kobiety chorujące, warsztaty promujące badania profilaktyczne, tworzą projekty skierowane do kobiet w trakcie leczenia onkologicznego, spotkania integracyjne, zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, dyżury na oddziałach szpitalnych, warsztaty dietetyczne, psychologiczne, terapeutyczne.

Najczęściej występującymi nowotworami ginekologicznymi, wg danych statystycznych za 2020 r., są:

  • rak trzonu macicy (endometrium) – 6,6 tys. kobiet rocznie,
  • rak jajnika – 3,5 tys. kobiet rocznie,
  • rak szyjki macicy – 2,5 tys. kobiet rocznie.

Rak piersi – 20 tys. kobiet rocznie.

Przedstawiona podczas warsztatów prezentacja, autoryzowana przez prof. Pawła Knappa i dr n. med. Pawła Malinowskiego, zawierała szereg informacji o przyczynach powstawania nowotworów, czynnikach ryzyka, symptomach.
Zachęcała do czujności onkologicznej, szczególnie w przypadkach wystąpienia chorób nowotworowych u członków najbliższej rodziny, szczepień profilaktycznych, badań genetycznych – mutacja genów BRCA1 i BRCA2.

Od 1 czerwca 2023 r. dostępna jest bezpłatna szczepionka dla dzieci, w wieku 12-13 lat. Mogą się nią zaszczepić również kobiety do 45 roku życia, jeśli do tego czasu nie podjęły inicjacji seksualnej.
Od 1 listopada 2023 r. kobiety w wieku 45 – 74 lat mogą wykonywać mammografię bezpłatnie. Dotychczas z badań tych mogły korzystać tylko osoby między 50 – 69 rokiem życia. Warto wiedzieć, że niektóre choroby nowotworowe nasilają się w wieku starszym, np.: rak trzonu macicy, rak jajnika, rak piersi.

Stoją cztery kobiety i mężczyzna w środku.

W drugiej części warsztatów trzy kobiety ze Stowarzyszenia Eurydyki opowiadały o przebiegu swojej choroby nowotworowej, dzieliły się własnymi doświadczeniami, a przede wszystkim mówiły, żeby nie lekceważyć objawów, które zaczną nas niepokoić. Poinformowały również, że do Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku można się zgłosić „prosto z ulicy”, nie jest wymagane skierowanie.

Ważne jest szybkie podjęcie leczenia, które może uratować nam życie. Nowotwory wcześnie zdiagnozowane, to mniej inwazyjne leczenie, szybszy powrót do zdrowia i sprawności. 

Warsztaty odbyły się 7 listopada br. na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczyli w nich studenci oraz inni słuchacze zainteresowani tematem.

Zdjęcia: Maria Beręsewicz

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok