„Giving Circle” polega na przedstawieniu planowanych do realizacji projektów i następnie wylicytowaniu przez uczestników kwot na wybrany projekt.

08.02.2018 r. miał miejsce zorganizowany przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny „Event Giving Circle”. W czasie wieczoru zebrani uczestnicy i goście licytowali projekty napisane przez  organizacje pozarządowe. Wieczór był doskonale przygotowany, oprawa artystyczna i kulinarna na najwyższym poziomie. Co prawda nie wszyscy darczyńcy dopisali, ale spotkanie i tak było bardzo udane.

Ambasadorzy, krótko zaprezentowali istotę i cele swoich projektów. Licytacja przyniosła najwyższą sumę projektowi Związkowi Tatarów Polskich, na drugim miejscu ulokował się projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W licytacji brały też udział: Klub Żeglarski Żagiel w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury- Zespół Jemioła, Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka.

“Giving Circle” jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. Ta forma filantropii jest to bardzo popularna w USA i Australii. W Europie funkcjonuje od kilku lat, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu wydarzenia organizowane są średnio raz w miesiącu. W Europie środkowej model ten jest dopiero rozpoznawany, pierwsze spotkania miały miejsce w Czechach, Rumunii, Turcji i na Węgrzech.

Do prowadzenia  spotkań „Giving Circle” na terenie Polski  wyłączne prawo ma Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w dziejach Sokółki.

Alina Struczewska
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka