„Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” – pod takim tytułem Podlaski Związek Pracodawców organizuje w Białymstoku konferencję. Odbędzie się ona 21 września w formule hybrydowej – stacjonarnie w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku z transmisją online.

Celem czwartkowej konferencji jest promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, łącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami. Wydarzenie ma zwrócić uwagę na istniejące nierówności płciowe i zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania. Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne: władzę, biznes i edukację. Początek – godz. 10.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty. 

W pierwszym panelu „Władza. Czy można uzyskać równowagę w reprezentacji społecznej?” wystąpią przedstawiciele ambasad Finlandii i Islandii w Polsce oraz samorządów, które reprezentować będą prezydent Białegostoku oraz wiceprezydentka Sopotu. W drugim – reprezentanci przedsiębiorców poruszą temat tego, czy różnorodność i równość sprzyjają rozwojowi biznesu. W trzecim – środowisko naukowe pochyli się nad pytaniem, czy nauka ma płeć?

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja przy ul. K. Ciołkowskiego 1N stanie się wydarzeniem mobilizującym do działania na rzecz parytetów, zainicjuje sieć współpracy i inicjatyw, które pomogą osiągnąć równość płci w różnych dziedzinach życia. Wydarzenie będzie transmitowane na profilu Podlaskiego Związku Pracodawców na Facebooku.

Prezydent Tadeusz Truskolaski objął konferencję honorowym patronatem, wystąpi także w panelu poświęconym władzy.

Organizatorem konferencji jest Podlaski Związek Pracodawców, partnerem merytorycznym Konfederacja Lewiatan, a partnerem medialnym – Tygodnik Polityka.

plakat

źródło: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok