Przedstawiamy film dziennikarza Dominika Sołowieja, podsumowujący projekt „Literatura. Ludzie. Białystok”. Został on zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Dzięki projektowi powstało 11 wyjątkowych rozmów z wyjątkowymi ludźmi, zrzeszonymi w Nauczycielskim Klubie Literackim w Białymstoku. Wśród nich byli poeci i poetki, głęboko związani z Białymstokiem – ludzie, dla których to miasto jest nie tylko miejscem do życia, ale i doskonałą przestrzenią do twórczego rozwoju.Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok