Mural „Nadzieja” upamiętniający białostockie getto, zrealizowany z okazji 80. rocznicy powstania w białostockim getcie. Odsłonięcie muralu będzie 9 sierpnia 2023, godz. 18:00 – budynek Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, ul. Żabia 5.

Wstęp wolny

Autorzy muralu: Monika Krajewska i Dariusz Paczkowski
Wykonawca: Dariusz Paczkowski

Odsłonięciu muralu towarzyszyć będzie performatywne wykonanie podlaskiej poezji jidysz na głos, akordeon i elektronikę przez Alicję i Rafała Grabowskich „Mor-is”.

 

Monika Krajewska o wycinance „Nadzieja”, która posłużyła jako wzór do muralu:
„Wycięty tekst w jidysz odnoszący się do nadziei na wybawienie zaczerpnęłam ze znanej pieśni „Zol szojn kumen di geule”. Autorem słów jest poeta Szmerke Kaczergiński, uczestnik życia kulturalnego w przedwojennym Wilnie i ruchu oporu w getcie wileńskim, autor antologii pieśni z getta wileńskiego i partyzantki.

Wycinanka „Nadzieja”

Menora, siedmioramienna lampa oliwna, jest najważniejszym wizualnym symbolem judaizmu. Wedle słów Księgi Wyjścia była sporządzona z jednej bryły szczerego złota i umieszczona przed Arką Przymierza, by wiecznie płonąć przed Najwyższym. Zapalał ją arcykapłan Aaron, a potem jego potomkowie. Także we wzniesionej przez króla Salomona Świątyni stale płonęły światła menory. Od czasu zburzenia Świątyni wyobrażenie menory towarzyszy Żydom w przestrzeni sakralnej i na sprzętach liturgicznych.

Ptak bywa w tradycji żydowskiej symbolem duszy ludzkiej. Obrazu ulatujących ptaków użyłam jako metafory nadziei człowieka na wyzwolenie z opresji.”

Monika Krajewska – artystka i edukatorka. Autorka albumów fotograficznych o cmentarzach żydowskich i publikacji o symbolice płaskorzeźb na macewach. Tworzy wycinanki i kolaże inspirowane dawną żydowską wycinanką, symbolami i tekstami judaizmu. Prowadzi warsztaty i wykłady ukazujące tradycję żydowską przez pryzmat sztuki.

Jej prace – fotogramy, frotaże i wycinanki – były wielokrotnie wystawiane w kraju i za granicą. Jej fotogramy są m.in. eksponowane w Muzeum POLIN, a wycinanki znajdują się w zbiorach prywatnych, synagogach i muzeach.

Dariusz Paczkowski – artywista, działacz społeczny, twórca murali. Prowadzi warsztaty edukacyjno-artystyczne z różnorodnymi grupami. Jest autorem i współautorem wielu murali o tematyce żydowskiej. Jego prace znalazły się na ekspozycjach stałych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, prezentowane były także m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy Galerii Bielskiej BWA. Jest autorem licznych okładek płyt, książek i innych wydawnictw.

Źródło: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Fot. pixabay.com


Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok