W lutym 2018 r. w INFO, czyli biuletynie informacyjnym starostwa sokólskiego, ogłoszono plebiscyt w różnych kategoriach. Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Starosta Piotr Rećko.


Zgłoszone kategorie to: Sport, Dobroczynność, Firma/Działalność Gospodarcza, Nauczyciel, Senior, Kultura.

Można było zgłaszać kandydatów do 15 lutego a potem zaczęła się rywalizacja. Głosować można było wyłącznie w formie sondy internetowej oddając tylko jeden głos w poszczególnych kategoriach, albo wypełniając kupon do głosowania zamieszczony na stronach INFO numerów 95-97. Rezultat głosowania można było podglądać na bieżąco.

Po zakończeniu głosowania internetowego każdy czekał z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. Ale dopiero po tygodniu zliczono głosy z kuponów i tu konsternacja, bo na przykład w moim przypadku z miejsca drugiego przesunęłam się na pierwsze i hura-mam Sokoła.

27 kwietnia odbyła się gala. Wszyscy którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach otrzymali statuetkę Sokoła i książki.

Nagrodę specjalną starosta sokólski przyznał Leonardzie Szubzdzie –  naszej poetce za całokształt pracy . 

Dziękujemy wszystkim którzy oddali na nas głosy.

(foto: sokolka-powiat.pl i Lila Asanowicz)

Lila Asanowicz
Podlaska Redkacja Seniora Sokółka