Członkowie Rady Seniorów w Sokółce cieszą się z zainteresowania władz gminy problemami najstarszych mieszkańców.

Spotkanie piątkowe z Antonim Stefanowiczem

W dniach 22 i 25 listopada odbyło się dwuetapowe spotkanie Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce z władzami miasta. Wzięła w nim udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, jej zastępcy Adam Kowalczuk, Adam Juchnik, pełnomocnik Antoni Stefanowicz, sekretarz Piotr Romanowicz oraz szefowie placówek miejskich, których działania odpowiadają potrzebom seniorów: Marta Półtorzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sokółce, Barbara Maj z Sokólskiego Ośrodka Kultury, Piotr Rygasiewicz z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz inne osoby kompetentne w udzielaniu seniorom odpowiedzi na ich pytania. Miejska Rada Seniorów z przewodniczącym Czesławem Sańko przybyła w pełnym składzie.

Z wystąpienia pani Burmistrz i księgowej pani Biziuk wynika, że władze gminy są zaniepokojone zwiększeniem wydatków w roku 2023, zwłaszcza zaś w zakresie wywozu odpadów, oświetlenia i oczyszczania miasta oraz wynagrodzeń pracowników. Mieszkańcy często kojarzą wynagrodzenia pracowników z wynagrodzeniami pracowników urzędu miasta, a są to również koszty wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pracowników biblioteki i jej filii, ośrodka sportu i rekreacji, ośrodka kultury, ośrodka pomocy społecznej, w sumie 800 osób.

Miejska Rada Seniorów z Sokółki

Poważnym obciążeniem jest trzykrotny wzrost taryfy za prąd, wzrost po czerwcu 2023 roku z 6 mln do 10 mln opłat za wywóz odpadów. Obecnie władze konsultują z mieszkańcami wsi sprawę wyłączania oświetlenia w godzinach od 23.00 do 4.00 oraz zastosowania ograniczenia mocy oświetlenia w mieście do 60 %. Pani Burmistrz zapoznała również z projektem budowy Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce, które ma być gotowe za 4 lata oraz omówiła plan budowy domu pomocy społecznej na gminnej działce w Malawiczach.

Dobrą dla seniorów informacją jest zbliżający się moment otwarcia po remoncie siedziby Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którym kieruje prezes Lila Asanowicz  ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, pani Marta Półtorzycka, poinformowała o realizacji dopłat do prądu i opału, o usługach opiekuńczych dla seniorów, a także o teleopiece.

Dyrektor OSiR w Sokółce, Piotr Rygasiewicz,  powiedział o planowanym remoncie dachu i zwiększeniu standardu usług na basenie, o możliwości wynajmu sali na basenie i nad zalewem oraz o możliwości ustalania stawek na zajęcia seniorów na basenie.

Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury, Barbara Maj, poinformowała o działaniach dla seniorów. Odbyły się szkolenia dla  członków Stowarzyszenia UTW w Sokółce na temat zakładania i usuwania aplikacji w smartfonie, o obsłudze i możliwościach aparatu w telefonie, powiedziała też o planowanym szkoleniu ,, Jak korzystać z bankowości elektronicznej”. Już odbywając się seanse kinowych dla seniorów. Rozpoczynają się o godzinie 15.00, co zostało zrealizowane na wniosek rady seniorów.

Spotkanie z burmistrzami

W drugim dniu Rada spotkała się z pełnomocnikiem  Burmistrz Ewy Kulikowskiej, panem Antonim Stefanowiczem oraz panem Kamilem Bajko. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania komunikacji miejskiej, czyli punktualności, braku aktualnych rozkładów jazdy na przystankach i ewentualnego dostosowania rozkładu jazdy linii nr 1 do zwiększonego ruchu na ulicach i często zamykanego przejazdu kolejowego. Mówiono też o konieczności wymiany lub odnowienia wiat przystankowych, a także na temat kultury osobistej kierowców i dbałości o bezpieczeństwo pasażerów. Poruszono sprawę utworzenia kursów na Osiedle Zielone w soboty i niedziele w godzinach 17.00-19.00  oraz sprawę zabiegania u stosownych instytucji o komunikację Białystok- Sokółka w godzinach 22.00- 24.00.

Stwierdzono konieczność poprawienia jakości białych pasów na przejściach dla pieszych, które w okresie jesienno- zimowym są bardzo śliskie. Pilnie należy zamontować poręcz przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego w Sokółce, z którego korzystają  osoby starsze, niejednokrotnie z różnymi niepełnosprawnościami. Omówiono możliwość uruchomienia opłat za wodę w budynku gminy.

Członkowie Rady są zadowoleni ze spotkania, z zainteresowania władz gminy ich sprawami. Liczą na pozytywne rozparzenie wniosków. Seniorzy wszak mierzą czas inną miarą i chcieliby jeszcze z udogodnień w miarę szybko skorzystać.

Teresa Galewska
Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce