_
Święto Trzech Króli… w Boże Narodzenie?

Trzej Królowie przybyli
by przywitać Dziecinę
z Europy, Afryki, Azji.
Dziś Święto Objawienia
w kościele katolickim,
a Wigilia jest w prawosławnym.

Ja – z kultur pogranicza
oraz zbiegu religii
swoją łączność pragnę podkreślić
z braćmi prawosławnymi,
bom wychowana z nimi,
a dziś chętnie głoszę tę jedność.

I dlatego z ikony
w jej obrazie natchnionym
czerpię widok okiem artysty.
Z tego jasno wynika,
że to… żadna różnica;
tutaj pokłonili się wszyscy!

Dzisiaj Święto Trzech Króli,
Narodzenia Dzień – u nich,
razem czcimy Dzieciątko w żłobie.
Zaprzestańmy podziałów
sztucznych, bo w świecie całym
liczyć winno się tylko Dobro!

***

Prawosławni Bracia!
Dla Was Chrystus
narodzi się jutro
a dzisiaj –
Wigilię macie…

według katolickiej tradycji
triumfują Trzej Królowie
a do Betlejem zdążają
nie tylko
Monarchowie ze Wschodu
lecz wszyscy pospołu
tam, gdzie żłobek…

czy to nie cud
że dwu wyznań kalendarze
tak się magicznie
symbolami zbliżają
i jednoczą
we wspólnej dacie?
_

(foto: pixabay)
_

Wszystkim tym, którzy Święta Bożego Narodzenia świętują teraz, życzę wielu błogosławieństw płynących od betlejemskiego żłobka. Zaś tym, co pójdą w wielu miastach w Orszaku Trzech Króli – dobrej pogody i najlepszych przeżyć!

Jadwiga Zgliszewska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok