Mija miesiąc, gdy dzięki staraniom środowiska senioralnego Gminy Supraśl ruszył Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Supraślu. Punkt znalazł siedzibę w najodpowiedniejszym miejscu miasta, na skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i 3 Maja, w odrestaurowanej Starej Plebanii.

Ligo punkt informacji -Zapytaj Seniora

Pomysł na uruchomienie punktu Informacji Turystycznej powstał ponad 2 lata. Już wtedy gołym okiem było widać brak takiej placówki w gminie i mieście, gdzie z roku na rok przybywa coraz więcej turystów i odwiedzających Supraśl zarówno z Białegostoku jak i regionu oraz kraju. Istniejący w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej punkt informacyjnych nie spełniał swoich funkcji. Po pierwsze nie posiadał certyfikacji, po drugie działał w ograniczonym zakresie czasowym z całkowitym wyłączeniem dni weekendowych.
Potrzeba utworzenia punktu „IT”, działającego w okresie największego zapotrzebowania dla turystów w Supraślu, stanęła na posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Supraśl w połowie roku 2022. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu i skierowano pomysł do stowarzyszenia Aktywni, działającego we współpracy z Radą Seniorów Gminy Supraśl.
Projekt został zgłoszony do konkursu Aktywni + finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025.

Starsi ludzie siedzą przy stole zwróceni w kierunku młodego mężczyzny stojącego naprzeciw słuchających.

I w tym czasie stał się cud, a właściwie dwa. Prawie równolegle proboszcz parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski, ksiądz Wiesław Kulesza, otworzył szeroko drzwi wyremontowanej Starej Plebanii i zaprosił różne środowiska miasta, w tym senioralne, do wykorzystania zasobów obiektu. Rada Seniorów Gminy Supraśl i stowarzyszenie Aktywni zgłosili akces do współpracy, myśląc o projekcie „Zapytaj Seniora”. Projekt złożono, ale brakowało najważniejszego elementu – ludzi do jego wykonania.

Na przełomie maja i czerwca, w cudowny sposób, zgłosiło się około 20 seniorów, którzy poświęcili swój czas w organizację punktu IT. Czerwiec poświęcono na intensywne szkolenie z zakresu wielu dziedzin, niezbędnych do uczestnictwa w stałych dyżurach IT. Były to wykłady z historii zabytków Supraśla, cechy przyrody Puszczy Knyszyńskiej, sposób udzielania informacji, wiedzy o infrastrukturze gospodarczej miasta i gminy oraz regionu. Znak rozpoznawczy projektu „Zapytaj Seniora” opracowała niezawodna Nel Obuchowicz.

Mężczyzna stoi przy ścianie wskazując na wyeksponowane zdjęcie

Dokładnie 7 lipca 2023 roku ruszył Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Starej Plebanii. Wolontariusze dyżurują w piątki w godzinach 14 -18 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10-18. Projekt „Zapytaj Seniora”, koordynowany przez Bożennę Chmielewską, trwać będzie do końca października bieżącego roku.

Obiektyw TVP3 Białystok

Wielka popularność punktu „IT” wśród turystów i odwiedzających Supraśl wskazuje na potrzebę podjęcia przez Gminę działań wspierających tę inicjatywę seniorów. Na październiku 2023 świat się nie kończy, a potrzeby wzrastają. Czas, aby Stara Plebania z jej zasobami stała się realnym Muzeum Historii Supraśla, a funkcjonujący w niej Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej stracił charakter „sezonowy”. Aby cud dalej działał, trzeba mu pomoc.

Supraśl sierpień 2023
Zdjęcia uczestników projektu ze szkoleń oraz z jego realizacji.

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl