Moi znajomi wiedzą, że muzyka odgrywa znaczącą rolę w moim życiu. Słuchanie  piosenek pozwala mi zapomnieć o osobistych problemach. YouTube, radio, Eska TV to moje źródła muzyki. Muszę także wspomnieć o płytach CD, odtwarzanych najczęściej w samochodzie. Od pewnego czasu stacja Eska TV, oprócz audycji muzycznych, nadaje program „Polacy za granicą”. 

bocian na gnieździe, fot. pixabay.com

Dziennikarze Eski odwiedzają rodaków mieszkających na różnych kontynentach. Polacy tam pracują w turystyce, prowadzą pensjonaty, hotele, są przewodnikami wycieczek, mają swoje firmy, sklepy. W czasie spotkań z polską ekipą telewizyjną pokazują piękne zakątki kraju, w którym żyją od kilku czy kilkunastu lat. 

Podczas rozmowy dziennikarze pytają ich, do kogo tęsknią, czego im w obecnym kraju brakuje. Najczęściej odpowiadają, że tęsknią za bliskimi w Polsce i za polskimi potrawami. Zawsze pod koniec nagrania każdego odcinka dziennikarz zadaje pytanie: „Jeśli będziesz chciał stąd wyjechać, czy wrócisz na stałe do Polski?”  

Odpowiedź zawsze brzmi „NIE”  

Jest to smutne. Co się stało, że Polska nie jest Ojczyzną, do której się tęskni i planuje się do niej powrócić? Bardzo kocham mój kraj i nie wyobrażam sobie, że mogłabym mieszkać poza jego granicami. Miałam możliwość kilka lat temu wyjechać z kraju, ale świadomie zrezygnowałam. Wybrałam życie wśród ludzi mówiących po polsku, a nie z najbliższymi na drugiej półkuli, daleko od ojczystego kraju. 

Patriotyzm zaszczepił we mnie mój ojciec, który podczas okupacji niemieckiej a później sowieckiej był dowódcą oddziału AK. Był aresztowany i osadzony w więzieniu w Brześciu. Rodzina polskich Żydów, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych, z wdzięczności za pomoc udzieloną podczas II Wojny Światowej, zaproponowała mu zamieszkanie w USA. W wysłanym liście podziękował im za zaproszenie i napisał następujące słowa: „Walczyłem o wolność mojej Ojczyzny i nie wyobrażam sobie, żeby moje szczątki spoczywały na obcej ziemi”. 

Nie przewidział jednak, że jego dwie ukochane wnuczki wyjadą na stałe do USA i nie planują powrotu do kraju przodków. 

Teresa Rafałowska
Podlaska Redakcja Seniora