W naszym mieście rozpoczął się projekt badawczy „Diagnoza zjawiska przemocy w Białymstoku”. Badanie zostało zlecone przez Białostockie Centrum Edukacji i Urząd Miejski w Białymstoku. Jego celem jest m.in. zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wzrost wiedzy i świadomości społecznej. Zachęcamy białostoczan do udziału w ankiecie.

sylwetki dwóch osób osób. Jedna z nich krzyczy,druga stoi smutna, fot. pixabay.com

Grupa Badawcza DSC z Wrocławia na zlecenie Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Białostockiego Centrum Edukacji we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego realizuje badanie dotyczące zjawiska przemocy wśród mieszkańców. Ankieta ma charakter w pełni anonimowy, podczas badania nie będą przetwarzane dane osobowe respondentów.

Celem badania ankietowego jest dostarczenie informacji, które pozwolą na zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz zmiany postrzegania przez społeczeństwo problemu. Odpowiedzi pozwolą lepiej zrozumieć relacje międzyludzkie wśród bliskich, prawdziwe problemy, zagrożenia i udręki.

Aby umożliwić mieszkańcom swobodę wypowiedzi w badaniu społecznym, ankietyzacja realizowana będzie poprzez bezpośrednią rozmowę z ankieterem (z wykorzystaniem techniki „face to face” lub poprzez wywiady telefoniczne), jak i poprzez metodę on-line (gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie wypełnić ankietę internetowo).

Uczestnictwo w badaniu, które potrwa do 20 grudnia, nie niesie ze sobą żadnego ryzyka i jest całkowicie dobrowolne. Dobrowolność uczestniczenia wiąże się z możliwością odmowy i wycofania zgody na udział w badaniu, w każdej chwili bez podania powodu i jakichkolwiek konsekwencji. Wszystkie informacje uzyskane od mieszkańców będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych. Ponadto ankieta nie zawiera imiennych danych osobowych ani żadnych szczegółowych informacji, które pozwalałyby na identyfikację respondenta.

źródło: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok