Aktywizacja psychiczna i fizyczna osób 60+, bezpłatne porady prawne, rehabilitacja, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, stworzenie miejsca spotkań seniorów przy kawie i herbacie, wsparcie logistyczne Rad Seniorów. To tylko niektóre kierunki działania Centrów Seniora w Polsce. 

 

trzy kobiety przy stole układają materiał, na którym są wyszyte baranki

W 2014 roku grupa aktywnych seniorów uczestników projektu SocLabu pojechała z wizytą studyjną do Gdyni, aby zobaczyć, jak żyją seniorzy w tym mieście i jak są wspierani w swoich działaniach przez władze Gdyni. 

Zainteresowanie seniorów z Białegostoku wzbudziła wówczas działalność Gdyńskiego Centrum Seniora. Tam, w zależności od zainteresowań i potrzeb, senior mógł znaleźć coś dla siebie. Punkt Informacyjny dla Seniorów, bezpłatne porady prawne, rehabilitację, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań czy kawiarenka, gdzie można wypić kawę, herbatę, spotkać innych seniorów.

Przykład dobrych praktyk przywieziony z Gdyni do Białegostoku nie może doczekać się realizacji w stolicy Podlasia. Pomysł stworzenia w naszym mieście Centrum Seniora został wyartykułowany na różnych spotkaniach seniorów z władzami miasta i samorządowcami. Potrzeba stworzenia takiego miejsca dla białostockich seniorów była przedstawiana na Forach Aktywności Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim, na dwóch spotkaniach w Centrum Aktywności Społecznej podczas obrad Okrągłego Stołu Seniorów, posiedzeniach Białostockiej Rady Seniorów obchodzonych każdego roku Miejskiego i Wojewódzkiego Dnia Seniora, Kongresach Podlaskich Rad Seniorów. Taką potrzebę zgłaszali sami seniorzy w ankietach do badań do raportu o potrzebach białostockich seniorów, wykonanym przez pracownię badań Centrum Kształcenia Ustawicznego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jak działają istniejące Centra Seniorów w innych polskich miastach? Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz na konferencji w Warszawie, przedstawiła, jak to działa w Opolu. Centrum jest miejscem wsparcia dla seniorów i seniorek, chcących uzyskać informacje, zaangażować się w różnorodne działanie jako uczestnik lub realizator, rozwijać się i edukować. 

Jego najważniejsze zadania to:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego.
 3. Prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin.
 4. Rozwoju sieci wsparcia – klubów seniorów.
 5. Promocja i wsparcia działań wolontariackich seniorów.
 6. Realizacja badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów.
 7. Wsparcie logistyczne Rady Seniorów Miasta Opola.

Zadania te będą realizowane m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie punktu informacyjnego, gdzie seniorzy mogą zapoznać się z kalendarzem imprez kulturalnych i turystycznych miasta i województwa; aktualnym wykazem repertuaru kin, teatru i innych instytucji kultury oraz imprez regionalnych; wykazem obiektów rekreacyjnych i sportowych do dyspozycji seniorów.
 2. Zbieranie i przekazywanie aktualnych informacji w zakresie usług skierowanych do seniorów oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy.
 3. Merytoryczne i logistyczne wsparcie organizacji skupiających seniorów oraz aktywnych nieformalnych grup seniorek i seniorów – udostępnienie lokalu jako adres i siedziby organizacji senioralnych z biurkiem, szafkami, komputerem i drukarką.
 4. Realizacja projektu Szkoła Liderów Seniorów – przygotowanie osób w wieku 55+ do pełnienia roli liderów angażujących i aktywizujących seniorów ze swoich środowisk.
 5. Działalność Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+.
 6. Administrowanie strony www.seniorwopolu.pl .
 7. Nadzór merytoryczny nad informatorem ,,Senior w Opolu”.
 8. Prowadzenie ,,Przewodnika Senior w Opolu”, w tym wydawanie informatorów w ramach ,,Biblioteka Seniora” dot. prawa spadkowego, darowizn, testamentów, usług finansowych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 9. Wprowadzanie seniorek i seniorów w cyfrowy świat poprzez udostępnienie 5 stanowisk do codziennego korzystania przez seniorów, prowadzenie kursów i konsultacji komputerowych.
 10. Promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów.
 11. Realizację projektów skierowanych do seniorów, w tym z pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania.
 12. Udostępnianie sal na spotkania, szkolenia, kursy, wykłady itp.
 13. Prowadzenie Punktu ogłoszeń ,,Wzajemna pomoc: oddam – podaruję – potrzebuję”.
 14. Kącik z aromatem kawy w tle – miejsce spotkań seniorów niezrzeszonych, chcących nawiązać kontakt, spotkać się z innymi osobami.

Osoby 60+ stanowią 28% naszego społeczeństwa. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia stanowić będą 40% społeczeństwa. Jednym z największym problemem osób starszych w Polsce jest samotność. Dlatego potrzebna jest aktywizacja seniorów, aby zbyt wcześnie nie wycofywali się z aktywności. Trzeba podjąć takie działania, aby wyciągnąć ich z domu i przywrócić im aktywność fizyczną i psychiczną.

Przykład Opola pokazuje, jak ważne są w Polsce Centra Seniora w życiu osób starszych. Funkcjonują już min. w takich miastach jak Płock, Gdynia Kraków, Piaseczno, Stalowa Wola, Olsztyn, Trzebnica, Lublin. Kiedy powstanie Centrum Seniora w Białymstoku? 

Zdjęcia z https://www.facebook.com/CentrumSeniorwOpolu/

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok