Jeszcze do niedawna dla wielu osób, osiągnięcie podeszłego wieku kojarzyło się z życiowym marzeniem, samotnością, wykluczeniem. Jednak popularność Akademii III Wieku pokazuje, że osoby po 50 roku życia stawiają na rozwój i aktywne życie.

foto: pixabay.com

Białostocka Akademia III Wieku działa wielotorowo: umożliwia nie tylko zdobycie nowego zawodu, ale także przełamanie barier społecznych związanych z wiekiem. Z każdym semestrem przyciąga coraz liczniejsze rzesze chętnych, bo jak pisze Jerzy Pilch: Człowiek bardzo długo ma 20 lat.

Dojrzali do nauki

Edukacja osób po 50-tym roku życia wpisuje się w ideę aktywnego starzenia. Podejmowanie intelektualnych wyzwań pozwala zachować dłużej sprawność umysłową i przeciwdziała chorobom neurodegradacyjnym, takim jak np. Alzheimer. Udział w zajęciach, wśród podobnych sobie ludzi, to także doskonała okazja na poprawę samopoczucia. W Akademii III Wieku zajęcia są organizowane z myślą o potrzebach konkretnych grup wiekowych. Słuchacze po 70 roku życia ma ą inne wymagania niż pięćdziesięciolatkowie. Wszyscy mogą liczyć na odpowiednie podejście i tempo nauki. Grupy zajęciowe są jednolite wiekowo i koedukacyjne.

Nowa pasja, nowa profesja

foto: pixabay.com

Na podnoszenie swoich kompetencji decydują się zarówno emeryci, jak osoby młodsze. Ci pierwsi w Akademii realizują niespełnione marzenia. Dla tych drugich, nauka jest sposobem na przekwalifikowanie się i pozostanie aktywnymi zawodowo. Udział w zajęciach jest często tak angażujący, że wielu słuchaczy po ukończeniu jednego kierunku, decyduje się na kolejny.

Przyjaźń ze szkolnej ławki

Udział w zajęciach pozwala przezwyciężyć problem samotności. Osoby starsze często odczuwają pustkę po zakończeniu pracy, wyprowadzce dzieci czy utracie bliskiej osoby. Dzięki regularnym zajęciom w Akademii mają okazję, by wyjść z domu i spędzić czas wśród równolatków. Nawiązują znajomości z podobnymi ludźmi i wymieniają życiowe doświadczenia. Zwykle utrzymują kontakty także po ukończeniu szkoły.

Odnowa w społeczeństwie

Akademia III Wieku umożliwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Słuchacze poznają nie tylko tajniki zawodu. Uczą się także języka obcego i oswajają się z nowymi technologiami. Czują większą pewność siebie, chętniej wychodzą z domu. Bywa, że częściej angażują się życie lokalnych społeczności czy klubów seniora.

Więcej możliwości

Białostockiej Akademii III Wieku patronuje TEB Edukacja. Można się tu kształcić na takich kierunkach jak Informatyka 50+, Kosmetyka 50+,Masaż 50+, Opieka Medyczna 50+. Nauka, w zależności od wybranego kierunku, trwa rok lub 2 lata i jest bezpłatna. Słuchacze mają zapewniony dostęp do pracowni, niezbędnych materiałów i sprzętu.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ

W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Białystok, ul. Choroszczańska 31

Tel. 85 875 15 10, e-mail: bialystok@teb.pl

Opracowała: Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora