Przedstawiamy najnowszą publikację przygotowaną w ramach projektu “Liderzy Eko-Zmian”. To podręcznik poświęcony działaniom podejmowanym na rzecz ekologii i ochrony klimatu.

Podręcznik zawiera prezentację dobrych praktyk w ekologii oraz działań edukacyjnych, których zadaniem jest pobudzenie postaw proekologicznych wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Głównym celem publikacji jest prezentacja wypracowanych w projekcie narzędzi przeznaczonych do działań proekologicznych w społeczności lokalnej.
„…Poradnik jest doskonałym przewodnikiem i zbiorem pomysłów na działania dla społeczeństwa lokalnego, a szczególnie dla lokalnych liderów, o tym jak się włączać w działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony klimatu. Powinien być drukowany i rozpowszechniany w szczególności wśród lokalnych społeczności poprzez administrację samorządową, rządową i organizacje społeczne.” (dr inż. Lech Magrel)

Podręcznik w języku polskim – kliknij

 
Projekt „Liderzy Eko-Zmian” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota dotacji: 26871 €.
Źródło: Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok