Miasto Białystok realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizatorem zadania wsparcia seniorów jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Szczegóły programu na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: (85) 879-77-13 lub (85) 879-77-11.

Zgłoszenie przyjmowane są do 15.04.2022

Karta zgłoszenia do programu

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

zredagowała Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok