,,Dom który żyje” –  tak określił Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Białymstoku jego dyrektor Karol Kossakowski.  

 

Ostatnie przed  wakacyjną przerwą posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów (BRS) obfitowało w wiele emocji. 28 czerwca 2022 roku jej członkowie, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli też najbardziej aktywni jego mieszkańcy, z których jeden jest z BRS. Gospodarze  spotkania –  dyrektor placówki Karol Kossakowski i Bogumiła Sawicka pracownik domu, prezes Stowarzyszenia ,,Dobrze być razem” i członek BRS, oprowadzali gości, aby zapoznać z warunkami życia jego jego  mieszkańców.

ceramiczna miska w kolorze granatowym, w środku dwa różnej wielkości serca

Chciałbym podziękować Białostockiej Radzie Seniorów, że przyszliście  do nas zobaczyć, jak żyje  społeczność tego domu. Nasz  dom chce być otwarty i przyjazny na wszystkie oferty spotkań poza domem instytucji i organizacji pozarządowych. Mamy własny transport, którym możemy przemieszczać się poza siedzibę DPS. Chcemy być zauważani i brać czynny udział w życiu naszego miasta”. –  powiedział dyrektor placówki witając uczestników spotkania.  

 

DPS przy Świerkowej powstał w 1957 roku. Na  początku był to trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany budynek. Na początku swego istnienia dysponował 90 miejscami do zamieszkania, obecnie w domu mieszka 188 mieszkańców. W 1975 roku  dobudowano dwa pawilony. Obecnie jest to kilka nowoczesnych budynków z łącznikami. Koszt utrzymania jednego mieszkańca domu wynosi 4 923 złotych miesięcznie. Miasto Białystok w 60 % pokrywa koszty utrzymania mieszkańców domu. Jest to znacząca kwota w budżecie Miasta Białegostoku.

To mieszkańcy, przy wsparciu personelu, kształtują atmosferę tego domu. W demokratycznych wyborach wybierana jest Rada Mieszkańców, która jest reprezentantem potrzeb mieszkańców domu w sprawach socjalno-bytowych, interpersonalnych i samopomocowych. Wszyscy mieszkańcy domu objęci są opieką medyczną i pielęgniarską.

Najbardziej aktywni twórczo mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie, zaprezentowali gościom piosenki wykonane przy akompaniamencie pianina. Był też, wiersz autorstwa mieszkanki domu. Dodatkowo aktywni mieszkańcy DPS mówili o przygotowanych przez siebie trzech projektach  do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok, które spowodują, że mieszkanie w tym DPS będzie bardziej atrakcyjne. Placówka wydaje Biuletyn Informacyjny ,,Pod świerkiem”,  gdzie można  znaleźć aktualności z życia mieszkańców domu. 

na szarym tle napis Stowarzyszenie „Dobrze Być Razem”. Z lewej strony zielone serce

Na uwagę zasługuje działanie na terenie domu  Stowarzyszenia ,,Dobrze być razem”, którego celem jest m.in. poprawa jakości i warunków życia osób starszych oraz podejmowanie działań w kierunku integracji mieszkańców DPS ze środowiskiem lokalnym. Dzięki działaniu stowarzyszenia mieszkańcy domu wzięli udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ludowej Domów Pomocy Społecznej p.n. ,,Na ludową nutę” w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego  w Karolinie. 

Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić dom – pracownie plastyczne,  kulinarne, czytelnię, pracownię komputerową, pokój dziennego pobytu, pomieszczenia gospodarcze, kaplicę, gabinety pielęgniarek. W pracowni ceramicznej zwiedzający mogli zobaczyć istne cudeńka  z gliny wykonane przez  mieszkańców domu.  ,,Starość, to ból duszy i ciała” – powiedziała terapeutka odpowiedzialna za rehabilitację mieszkańców. Tu w pracowniach terapeutycznych przeprowadzane  są  rehabilitacje indywidualne i grupowe. Za  przyzwoleniem można było dyskretnie zajrzeć do pokoi  mieszkańców, które wyposażone są w łazienki. Ich wystrój  przypominał  pokoje w normalnym domu, niektóre miały małe balkony. Na korytarzach zapachniało obiadem, jak w swoim domu. To znak, że  pora zakończyć wizytę w gościnnych progach DPS przy ul. Świerkowej w Białymstoku.

owalna tablica na tle motywów liści z napisem Wojewódzki Przegląd Piosenki Ludowej DPS „Na ludowa nutę”  Białystok, 8 czerwca 2022

Starzenie się jest nieuchronnym procesem zmniejszania się biologicznej aktywności organizmu wraz z wiekiem. Organizatorzy pomocy społecznej przyjmują za priorytet  takie rozwiązanie form świadczeń, aby człowiek wymagający opieki mógł pozostawać w swoim środowisku jak najdłużej. Trzeba też przeciwdziałać  negatywnym opiniom o domach pomocy społecznej jako ,,domach starców” lub wręcz ,,zakładach”. Nie można doprowadzać do sytuacji,  kiedy decyzja  człowieka starego o pójściu do domu  pomocy społecznej  jest wymuszona sytuacją bez wyjścia. Wobec wzrastającej liczbie osób kwalifikujących  się do skierowania do DPS,  trzeba  organizować domy  spokojnej  starości, będącymi  domami z nazwy i stworzonych tam warunków. Takie warunki stworzyła  swoim mieszkańcom dyrekcja i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej  9.

A oto, co mówi o kierowaniu do domów pomocy społecznej ustawa o pomocy społecznej:

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można  zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  (art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

zdjęcia: Krystyna Cylwik

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok