6.12.2017 w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce odbyło się kolejne z serii spotkań z policją. Wcześniejsze  nauczyły naszych członków jak nie dać się nabrać  ,,na wnuczka”, ,,urzędnika” z elektrowni, sieci telefonii komórkowej czy też ,,fałszywego policjanta”.

Teraz asp. Grzegorz Poczobut Odlanicki i sierż. Kamil Kozłowski przybliżyli nam zagadnienie przemocy w rodzinie. Zapoznali z pojęciem przemocy domowej, odpowiedzialnością karną procedurą zakładania Niebieskiej Karty w przypadku stwierdzenia przemocy. Wskazali, gdzie w naszym mieście poszkodowani mogą szukać pomocy. Zajmuje  się nią wiele instytucji, ale nie wszyscy seniorzy wiedzą które. Dlatego je wymieniamy:
Komenda powiatowa Policji w Sokółce,
Prokuratura Rejonowa w Sokółce,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Zespól Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Członków naszego stowarzyszenia interesowała szczególnie przemoc wobec osób starszych, których na terenie gminy Sokółka żyje około 5 tysięcy. Policjanci stwierdzili, że w naszej gminie i powiecie nie stwierdzono wielu przypadków przemocy wobec osób starszych.

Wspólnie z naszymi gośćmi stworzyliśmy listę rodzajów przemocy fizycznej i psychicznej. Zalazły się na niej:  bicie , kopanie, szarpanie, popychanie, zmuszanie do jedzenia oraz przyjmowania leków, do mycia się(przemoc fizyczna)
a także straszenie oddaniem do domu starców, groźby, krzyki, lekceważenie, odbieranie renty czy emerytury, zamykanie w pokoju gdy przychodzą goście (przemoc psychiczna).

Człowiek stary jest często słaby, bezbronny, samotny i wymaga szczególnej ochrony. Spotkanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie, naszych praw do ochrony przed przemocą.

                                                                                             Teresa Galewska
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka