27 marca 2018 w Klubie Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przy ulicy Mickiewicza 4, odbyło się coroczne  Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez seniorów, dla seniorów naszego klubu. Zaszczycili nas swoją obecnością Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski, Zastępca Prezydenta  Agnieszka Muzyk, Biskup Tadeusz Bronakowski, Dyrektor MOPS-u Wiesław Jagielak oraz Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów.

Po przywitaniu gości i seniorów przez Przewodniczącą Rady Klubu Reginę Grzymek, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu zespołu Maryna. W programie przedstawiono historię papieskiego krzyża, który trzymał Jan Paweł II w czasie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 25 marca 2005 roku. Zainteresowanych odsyłam do książki Jana Wojciecha Góry OP „ Krzyżu Święty, ponad wszystko !”

Następnie  zespół odśpiewał  pieśni wielkopostne. Z kolei głos zabrali wszyscy zaproszeni goście składając seniorom życzenia świąteczne. Prezydent ofiarował obecnym monety o nominale 6 JANTARÓW wyemitowane z okazji 600- lecia nadania Łomży praw miejskich. Przedstawia ona podobiznę księcia mazowieckiego Janusza I w mitrze  książęcej na głowie i z herbem Piastów mazowieckich. Na rewersie jest współczesny herb Łomży, wzorowany na XVI- wiecznej pieczęci – jeleń skaczący przez kamienie.

Uroczystość oficjalna była doniosła, oddawała nastrój Wielkiego

Tygodnia i oczekiwania na Zmatrwychwstanie Pana.

„Idzie Wielki Tydzień, serca nam odmienia,
Ciszą i powagą, pełnią zamyślenia.
Potem jest Wielkanoc, czas wielkiej radości,
By Nasz Pan Zmartwychwstał,
W sercach naszych gościł”

Były życzenia świąteczne, uściski i wspaniały, sympatyczny nastrój.

Następnie na stołach pojawił się smakowity żurek i inne potrawy przygotowane poprzedniego dnia przez członków klubu. Trzeba było się nieźle napracować, aby zastawić stół  i przygotować potrawy dla 80 osób! Kto miał czas i ochotę na pomoc przy  przygotowaniach tej uroczystości, mógł się spełnić. A pracy było dużo – poprzez zakupy, dekorowanie sali, prasowanie obrusów, nakrywanie stołów, wreszcie gotowanie żurku, robienie sałatki, pieczenie wielkanocnych bab. Jedni pracowali więcej, inni mniej ale każdy starał się na miarę swoich możliwości robić rzetelnie to, do czego się zobowiązał. Praca zespołowa dała  oczekiwane efekty i satysfakcję.

Na zakończenie zrobiono „rodzinne zdjęcie”. Po skończonej uroczystości sprawnie poszło także sprzątanie sali. Na długo w pamięci seniorów pozostanie to przyjacielskie spotkanie pełne radości i zadowolenia z mile spędzonego czasu.

 

                                           Danuta Waśko
Podlaska  Redakcja Seniora Łomża