Dodatkowe pieniądze już wpływają na konta seniorów. Niektórzy emeryci i renciści otrzymają trzynastkę przed Świętami.

Biały szyld z logo ZUS i napisem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kolorze zielonym. Napis Oddział w Białymstoku wykonany jest w granatowym kolorze, fot. ZUS Oddział Białystok

W piątek 1 kwietnia ruszyły wypłaty trzynastej emerytury, dodatkowego świadczenia kierowanego do 9,7 mln seniorów. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści bez względu na dochody, którzy na dzień 31 marca mają przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Trzynasta emerytura nie przysługuje do emerytur i rent, których wypłatę wstrzymano od 1 kwietnia.

 

Emeryci i renciści otrzymają trzynastki razem z kwietniowymi emeryturami. Nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS. Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 15 kwietnia mogą spodziewać się dodatkowego świadczenia pieniężnego w tym tygodniu. Zakład przekaże środki na pocztę 12 a do banku 14 kwietnia. Kolejne terminy wypłat, które ZUS przekaże po świętach to 20 i 25 kwietnia. 

W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nastąpi w majowych terminach płatności.

  1. emerytura brutto wynosi 1338,44 zł. W tym roku z dodatkowego świadczenia nie jest potrącany podatek, jedynie składka zdrowotna w kwocie 120,46 zł, zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.

W przypadku pobierania kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka.
W przypadku, kiedy świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, trzynastą emeryturę wypłaca ZUS. Natomiast w sytuacji, kiedy renta rodzinna przyznana jest dla kilku osób, dodatkowe świadczenie w wysokości 1338,44 zł brutto podzielone jest na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Źródło: Notatka prasowa ZUS Oddziała Białystok z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok