Echa XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów, partycypacja Białostockiej Rady Seniorów (BRS) w temacie tworzenia polityki senioralnej w stolicy województwa, powstanie Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, to tylko niektóre tematy kolejnego posiedzenia BRS.

W statucie jest zapis, że powinni spotykać się minimum raz w kwartale, ale od początku istnienia Rady, spotykają się co miesiąc.
Kobiety i mężczyźni siedzą przy stole.

15 marca 2023 roku odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie BRS. Radni seniorzy spotkali się w Centrum Aktywności Społecznej, aby debatować o sprawach ważnych dla seniorów z Białegostoku. Oprócz członków BRS w obradach uczestniczyli zaproszeni goście – Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok, Jolanta Wołągiewicz, ekspertka z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Katarzyna Korzeniecka, opiekunka BRS z ramienia CAS. Radnych i gości powitała Katarzyna Łotowska – przewodnicząca BRS.

Jolanta Wołągiewicz przekazała informacje o XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów, które odbyło się w trybie on-line 9 marca 2023 roku. Rozwinęła temat powołanej 8 lutego 2023 roku Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Liczna reprezentacja Podlasia w OPS, pozwoliła na powołanie w naszym województwie takiej delegatury. Do jej zarządu weszli: Bożenna Chmielewska z Supraśla jako przewodnicząca, Michał Różycki z Białegostoku jako wiceprzewodniczący, Grażyna Czajkowska z Łomży, Anna Biegańska z Wasilkowa i Ryszard Gaj z Sokółki. Białystok jest 12 miastem w Polsce, gdzie działają takie delegatury. Jest to sukces podlaskich seniorów, gdyż w poprzedniej kadencji OSP, który działa od 15 października 2015 roku.
Drugim tematem przedstawionym przez ekspertkę z OWPRS, był postęp prac w komisjach senackich nad nowelizacją ustawy o samorządach dotyczących trybu powoływania rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządów i możliwości finansowania ich działań. Ten temat dokładnie był omówiony na XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów przez Grażynę Czajkowską, przewodniczącą Łomżyńskiej Rady Seniorów, członkinię Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i członkinię zarządu Podlaskiej Delegatury OPS.
Drugi gość spotkania, Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, przewodnicząca Rady Miasta Białystok, odniosła się do potrzeb i oczekiwań białostockich seniorów, zgłoszonych przez radnych seniorów na poprzednim spotkaniu z radną. Odpowiadając na pytania stwierdziła, że magistrat nie może finansować działań BRS, gdyż nie ma na to uregulowań prawnych. Odniosła się też do tematu wznowienia w CAS działania kawiarenki dla seniorów, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród starszych mieszkańców Białegostoku.
Bogusław Zybajło, członek BRS zgłosił temat ze spotkania w Klubie Senior + przy ulicy Białej. Seniorzy pytali o możliwość sprowadzenia do Białegostoku w ramach działalności Białostockiej Komunikacji Rowerowej rowerów trzykołowych dla seniorów.
Bożena Bednarek, wiceprzewodnicząca BRS zwróciła uwagę, że tworzenie zapisów strategii rozwoju Białegostoku do 2030 roku oraz polityki senioralnej w naszym mieście powstają bez udziału BRS. Szkoda, że jej członkowie nie zostali zaproszeni do prac nad tymi dokumentami. Wiele innych działań dotyczących białostockich seniorów odbywa się bez udziału rady. Zaapelowała o włączenie partycypacyjne BRS do tworzenia programów ważnych dla seniorów, gdyż w tej chwili wykorzystywany jest tylko jeden szczebel partycypacji w postaci konsultacji gotowych już dokumentów. Katarzyna Kisielewska-Martyniuk odniesie się do zgłoszonych postulatów i wniosków na kolejnym posiedzeniu BRS 12 kwietnia 2023 roku, na które została zaproszona.
Jak bumerang wrócił temat potrzeby powstania w Białymstoku Centrum Międzypokoleniowego lub Wielopokoleniowego, miejsca dostępnego dla mieszkańców stolicy województwa, w którym mogłoby też być otwarte miejsce spotkań białostockich seniorów. Jeden Klub Senior+ przy ul. Białej, Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Klanza przy ul. Witosa nie zaspokaja potrzeb 70 tysięcy białostockich seniorów. Białystok jest jedyną stolicą województwa w Polsce z tak małą liczbą klubów seniora.
Katarzyna Korzeniecka poinformowała o możliwości wsparcia ze strony CAS w tworzeniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024 w Białymstoku, które można składać do 31 marca 2023 roku.
Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok