Jako losowo wybrana i zaproszona do udziału w Konferencji w sprawie przyszłości Europy uczestniczyłam w dniach 01-03.12.2022r w wydarzeniu podsumowującym,  informacyjnym, w jaki sposób instytucje UE przystąpią do realizacji 49 zaleceń opracowanych w czasie kilkukrotnych obrad Konferencji.

Należy przypomnieć, iż to Przewodnicząca Ursula von der Leyen wezwała do zwołania konferencji w sprawie przyszłości Europy w swoich wytycznych politycznych z lipca 2019 r. w ramach wizji nowego impulsu dla demokracji europejskiej.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która rozpoczęła się w Dniu Europy 2021, trwała ponad rok. Było to bezprecedensowe ogólnoeuropejskie ćwiczenie z demokracji uczestniczącej i deliberatywnej – największe i najszersze tego rodzaju. Inicjatywa ta połączyła ludzi w każdym wieku, z różnych krajów i środowisk, z których wielu nigdy nie miało kontaktu z Europą lub nie znało struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Wszyscy wnieśli swoje różne historie i perspektywy, różne języki i tożsamości, aby przedstawić swoje oczekiwania wobec Europy i splatać wizję jej przyszłości. 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy była serią debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umożliwiły ludziom z całej Europy dzielenie się swoimi pomysłami w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości. Jej wnioski przedstawiono w  sprawozdaniu końcowym w formie 49 zaleceń dla UE. Panele obywatelskie są obecnie częścią procesu kształtowania polityki Komisji w niektórych kluczowych obszarach. Nowa generacja paneli obywatelskich będzie poświęcona przyszłorocznym inicjatywom dotyczącym marnotrawienia żywności, mobilności edukacyjnej i światów wirtualnych.

Demokracja na kontynencie europejskim jest atakowana. Agresja Rosji na Ukrainę jest wojną przeciwko samej demokracji. Nasza demokracja nie może być brana za pewnik. Trzeba ją pielęgnować  każdego dnia. 

Siła Europy leży w jej jedności, a jedność ta opiera się na naszych wspólnych wartościach demokratycznych: naszym zaangażowaniu na rzecz podstawowych praw człowieka; ochronę wolnej i niezależnej prasy; utrzymanie praworządności; oraz równość kobiet i mężczyzn, wiejskich i miejskich, młodych i starych. 

Demokracje muszą być rozwijane i odnawiane, a to wymaga od obywateli możliwości zabrania głosu. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która zakończyła się 9 maja 2022 r., a posumowana została w grudniu w Brukseli  umożliwiła obywatelom kształtowanie wizji przyszłości Unii Europejskiej. Komisja wysłuchała naszych wniosków i obecnie tak jak nas zapewniono koncentruje się na ich realizacji.

Konferencja dała możliwość obywatelom wyrażenie obaw i ambicji oraz opracowanie wskazówek i zaleceń na przyszłość. Propozycje te wyraźnie pokazują, że UE musi przeprowadzić transformację ekologiczno-cyfrową oraz zwiększyć odporność Europy i wzmocnić jej umowę społeczną, a przy tym przeciwdziałać nierównościom i być sprawiedliwą, zrównoważoną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, niepozostawiającą nikogo samemu sobie. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska sukcesywnie będzie nas obywateli informować o pracach i działaniach, które przyczynią się do zrealizowania 49 zaleceń Konferencji w sprawie przyszłości Europy.