12 września w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku (ZSTiO z OI) został otwarty Międzypokoleniowy Klub e-Sportowy. Uczestniczące w tej uroczystości redaktorki Podlaskiego Seniora poznały założenia i ofertę klubu oraz dowiedziały się więcej na temat e-sportu.

Kobieta w okularach pozwalających oglądać wewnętrzne organy człowieka.

Dyrektor placówki, Mariusz Pęza, otwierając spotkanie, stwierdził: „Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białystok i trwa od 2021. Został podzielony na kilka etapów:

  • prace remontowo-modernizacyjne i aranżacje Klubu,
  • wyposażenie Klubu w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i meble,
  • otwarcie Międzypokoleniowego Klubu e-Spotowego.

Rok szkolny 2022/2023 to etap pilotażowy. Realizowane zajęcia skierowane będą do uczniów ZSTiO z OI oraz zorganizujemy spotkania międzypokoleniowe, dedykowane różnym grupom, według przygotowanego grafiku:

  • październik 2023 – młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawonościami,
  • listopad 2023 – seniorzy i ich rodziny,
  • grudzień – luty 2024 – międzyszkolne rozgrywki e-sportowe,
  • marzec 2024 – kobiece oblicze sportu,
  • kwiecień – czerwiec 2024 – międzyszkolne rozgrywki e-sportowe i spotkania z ciekawymi ludźmi sportu.”

Zgłoszenia należy kierować na adres: mke-s@zstio.net.pl – liczba miejsc ograniczona.

Docelowo w Międzypokoleniowym Klubie e-Sportowym będą realizowane :

  • regularne zajęcia pozalekcyjne, których celem będzie wykorzystanie zainteresowania młodzieży grami komputerowymi i przekucie tej pasji na umiejętności zawodowe (np. związane z zastosowaniem nowych mediów w marketingu wydarzeń e-sportowych, tworzeniem filmów, obróbką zdjęć, grafiką, prowadzeniem streamingu). Zajęcia będą realizowane przez przedstawicieli pracodawców, start-upy, nauczycieli i studentów oraz młodych innowatorów,
  • rozgrywki e-sportowe i turnieje e-sportowe.

Z kolei Prezydent Miasta, Tadeusz Truskolaski, zachęcał mieszkańców Białegostoku do skorzystania z oferty klubu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 57. Powiedział: „Mam nadzieję, że stanie się on miejscem spotkań i integracji osób w różnym wieku, od uczniów po seniorów. Niech e-sport połączy pokolenia i stworzy płaszczyznę do wspólnego spędzania czasu i rozwijania swoich pasji. Koszt tej inwestycji wyniósł 525 tys. zł.”

Kobieta symuluje jazdę samochodem.

Zwiedzając nowo otwarty klub, miałyśmy okazję zobaczyć pracownię komputerową, a także poznać nowinki techniczne, takie jak: komputerową symulację jazdy samochodem osobowym, nagrywanie filmu za pomocą obrotowego statywu, oglądanie wewnętrznych organów człowieka w technice trójwymiarowej, wykonywanie projektów przedmiotów codziennego użytku w technice 3D, zdalne kierowanie modelami pojazdów.

Uczniowie szkoły zobowiązali się pomagać seniorom w obsłudze smartfonów i laptopów. Warto zapamiętać ten adres.

Źródło: Notatka prasowa przygotowana przez ZSTiO z OI dla mediów

Zdjęcia: Maria Beręsewicz

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok