Ogólnopolskie Wiosenne Wyzwanie Czytelnicze dla Seniorów pod hasłem „Zapachniało, Zajaśniało. Książka, Ach To Ty” 21.03. – 12.05.2023 r. Promowanie miłości do czytania i łączenie jej z pomysłami na spędzanie wiosennych popołudni, a także uważność będą przynosić korzyści przez całą wiosnę.

Podlaska Redakcja Seniora jest patronem medialnym i wspiera ogólnopolską akcję czytelniczą dla seniorów.

Zaproś Seniorów z Twojej placówki/instytucji i weź udział wraz z Fundacją Kuferek Inspiracji w !

Krok Pierwszy – Warunki Uczestnictwa w Wyzwaniu

1. Wypełnić i podpisać:
✓ Kartę Zgłoszenia (zał. nr 2),
✓ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych/RODO (zał. nr 2a),
✓ wypełnić i podpisać Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (zał. nr 1).
2. Wysłać, w okresie trwania wyzwania, Kartę Zgłoszenia, RODO i Oświadczenie na:
✓ e-mail: kontakt@kuferek-inspiracji.pl
lub do siedziby Organizatora:
✓ Fundacja Kuferek Inspiracji, ul. Głubczycka 1a, 48-100 Bogdanowice z dopiskiem: “Wiosenne Wyzwanie Czytelnicze dla Seniorów”.

Krok Drugi – Zasady Wyzwania

Zadania na poziomie pierwszym:
1. Zadanie ogólne
Zabawa polega na głośnym czytaniu/słuchaniu literatury oraz zbieraniu pieczątek na polach Karty Wiosennego Czytania (zał. nr 3).
1 pole = 1 przeczytana książka. Po zebraniu 2 pieczątek zadanie wykonane!
2. Zadania Szczegółowe
Zabawa polega na wykonaniu min. 2 zadań szczegółowych, które zawarte są w Regulaminie. Zadania mają formę propozycji, do wyboru. Można więc dostosować je do wieku, zainteresowań możliwości i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły zachowując przy tym myśl przewodnią Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów.
Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i realizowała zadania poziomu pierwszego po zakończeniu Wyzwania, otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania 2023 roku”. Zgłaszający, Zespół otrzyma Dyplom Podziękowanie za udział w Wyzwaniu. Grupa otrzyma Dyplom „Przyjaciela Wiosennego Wyzwania Czytelniczego”

II. Zadania na poziomie drugim
Placówka/instytucja, która realizuje zadania na poziomie pierwszym może kontynuować wyzwanie na poziomie drugim i wykonać wybrane zadania specjalne, aż do momentu ukończenia Wyzwania. Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów otrzyma Nagrodę specjalną
I miejsce – karta podarunkowa „Oko w Oko z Idolem”. Grupowa rozmowa on-line z wybranym Bohaterem (np. Robert Janowski, Weronika Marczuk, Władysław Jerzy Engler, Andrzej Supron, Agnieszka Wielgosz, Marek Włodarczyk, Aneta Todorczuk, Michał Listkiewicz czy Piotr Zelt).
II miejsce – karta podarunkowa Storytel – możliwość słuchania przez 3 miesięcy audiobooków plus książka pt. „Cuda w Kuchni” Katarzyny Bosackiej z autografem.
III miejsce – „Książki Montessori Senior”, „Senior Ćwiczy Bystre Oko”, „Senior Rozwija Talent Plastyczny” z autografem.

Krok Trzeci – Termin Przyjmowania Zgłoszeń

Wysłać wypełniony Formularz Sprawozdanie (zał. nr 4) z Kartą Wiosennego Czytania (zał. nr 3) na e-mail: kontakt@kuferek-inspiracji.pl lub do siedziby Organizatora.
Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 maja 2023 r. do godziny 23.59 – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu sprawozdania/karty do Organizatora
Ogłoszenie wyników Wyzwania nastąpi w dniu 16 maja 2023 r. Laureaci zostaną poinformowani o pozytywnej weryfikacji drogą mailową i telefoniczną.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród planowana jest na przełom maja i czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej oraz w serwisie społecznościowym Facebook organizatora z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Jesteśmy zaszczyceni, że wydarzeniu patronują: honorowo – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Miasta Głubczyc Adam Krupa; partnersko – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach, Slow Education; medialnie – “Głos Głubczyc”, “Nasze Sprawy”, „Podlaski Senior Pl”, “TV Pogranicze”, “Super Senior”, “Twoje Głubczyce”, “Głubczyce. „Podaj Dalej”. Wydarzenie sponsorują: Anonimowi Sponsorzy, Centrum Transplantacji Włosów Dr Pyziak, Super Senior, Centrum Montessori Senior, Auto Naprawa RS 82 Rafał Sikora.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów prosimy o kontakt telefoniczny: 601-068-780 lub e-mailowy: kontakt@kuferek-inspiracji.pl
Regulamin i Karta zgłoszeniowa Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów jest dostępny na stronie: Fundacja Kuferek Inspiracji

Szczegóły także na Facebooku: Fundacja Kuferek Inspiracji PL

Źródło: Fundacja Kuferek Inspiracji

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok