Pierwsza pomoc przedmedyczna to są czynności podejmowane przez świadków zdarzenia na miejscu, w którym występuje zagrożenie dla życia i zdrowia osoby poszkodowanej. Od tej pomocy, do czasu przybycia służb ratunkowych, często zależy ludzkie życie.

Takiej wiedzy nigdy za wiele. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbyło w Klubie  Senior + w Łomży.

Kobieta ratowniczka stoi przy telebimie, na przeciw siedzącej widowni

Jakiś czas temu zgłosiła się do Klubu Senior + pani Jadwiga Murawska mgr. pielęgniarstwa ze specjalnością zawodową – pielęgniarstwo ratunkowe, z chęcią poprowadzenia w ramach wolontariatu, szkolenia dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Propozycja została z radością przyjęta przez kierownictwo klubu, bo taka wiedza przyda się seniorom, by wiedzieli jak zachować się w razie zagrożenia. Pierwsza pomoc przedmedyczna to są czynności podejmowane przez świadków zdarzenia na miejscu, w którym występuje zagrożenie dla życia i zdrowia osoby poszkodowanej. Od tej pomocy, do czasu przybycia służb ratunkowych, często zależy ludzkie życie. Udział w tym szkoleniu potwierdziło wielu seniorów.

Kobieta w stroju ratownika medycznego z mikrofonem w ręku

Pani Jadwiga jest emerytką, czynną zawodowo. Pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. W swoim życiu zawodowym była nauczycielem akademickim w zakresie praktycznej nauki zawodu w szkołach ratownictwa medycznego. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Projekcie Unijnym „Profesjonalny Nauczyciel” w kilkunastu szkołach na terenie województwa podlaskiego, jak również szkoliła nauczycieli i uczniów w łomżyńskich szkołach.
Z Jej wykładów korzystały także służby mundurowe/ policja, straż pożarna, straż graniczna, celnicy i służby więzienne/. Pracowała też z dziećmi i młodzieżą skupioną w Grupie Pierwszej Pomocy „ Nadzieja”w początkach jej powstania i przez pierwsze lata działalności.

Obecnie pracuje z młodzieżą przy Parafii Krzyża Świętego. Powstała tu Łomżyńska Grupa Pierwszej Pomocy „Miłosierdzie”, w skład której wchodzi 30 dziewcząt i chłopców chętnych, by pomagać ludziom i udzielać pomocy potrzebującym. W ten projekt zaangażowali się ich rodzice co wpływa pozytywnie na działalność grupy.

Teraz Pani Jadwiga postanowiła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z seniorami. Wielu seniorów z racji swojej pracy zawodowej miało takie szkolenia niejednokrotnie , organizowane przez zakłady pracy. Część seniorów jednak nigdy nie miała okazji, by nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Ci pierwsi przypomnieli i uzupełnili swoją wiedzę a drudzy nauczyli się prawidłowego zachowania w razie zagrożeń.

Plakat

Odbyło się kilka spotkań, na których poznano: zasady prawidłowego zachowania się na miejscu zdarzenia i wzywania pomocy, umiejętności postępowania z poszkodowanymi osobami dorosłymi i z dziećmi, odpowiedniego zabezpieczenia zanim przyjadą służby ratownicze. Odbyły się też ćwiczenia na manekinie ratunkowym. Ćwiczono masaż serca i sztuczne oddychanie.

Seniorzy uczyli się prawidłowego zabezpieczania złamań, zwichnięć i zranień. Omówione było postępowanie w takich przypadkach jak: omdlenia, zadławienia, krwotok z nosa czy atak padaczki. Prowadząca udzielała w sposób dostępny obszernych odpowiedzi na pytania, które zadawali uczestnicy szkolenia. Zajęcia były bardzo interesujące i pożyteczne. Uczestnicy zadowoleni ze zdobytej wiedzy.

Oto kilka wypowiedzi na ten temat:

W szkoleniu uczestniczyłam wraz z czternastoletnim wnukiem. Piotrek chętnie zadawał pytania i przy pokazach chętnie uczestniczył jako pozorant. Prowadząca, wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej popierała konkretnymi przykładami ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w szkoleniu, które uświadomiło nam konieczność szybkiego i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia własnego i innych

Alicja i Piotruś D.

 

To szkolenie uświadomiło mi, jak dużą rolę odgrywa czas w niesieniu pomocy osobie poszkodowanej. Jeżeli sami nie możemy udzielić pomocy, należy wezwać pomoc medyczną określając dokładnie miejsce zdarzenia, do czego jesteśmy prawnie zobowiązani. Dziękuję, że mogłam skorzystać z tych wykładów.

Maria R.

 

Zajęcia były prowadzone ciekawie, wiedza przekazywana czytelnie. Uważam, że takich informacji nigdy za wiele. Pani Jadwiga jest w tym zakresie profesjonalistką.

Barbara M.

 

Zajęcia były interesujące, dotyczyły ratowania ludzkiego . życia i zdrowia. Wiedza przydatna przy udzielaniu pierwszej pomocy. Gdy zajdzie taka potrzeba, będę wiedziała jak się zachować.

Krzysia B.

 

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolona. Zdobyłam wiedzę, jakże potrzebną, bo w życiu zdarzają się różne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Pani ratownik w sposób dostępny i zrozumiały przekazywała nam wiedzę. Na pewno wdrożę zdobyte umiejętności w razie potrzeby, będę wiedziała jak się zachować.

Gabrysia Ch.

W imieniu uczestników cyklicznych wykładów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, seniorów z Klubu Seniora+, bardzo dziękuję Pani Jadwidze Murawskiej za profesjonalne przekazanie nam przydatnej wiedzy, w codziennym życiu, oraz za poświęcenie nam swego czasu w ramach Wolontariatu.

 

Foto: Marta Kopeć

Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża