Od 13 czerwca 2019 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku seniorzy mogą nauczyć się zasad debatowania i przećwiczyć umiejętność dyskusji. Stowarzyszenie Szukamy Polski  planuje warsztaty z seniorami, realizację filmu poradnikowego, wizytę studyjną w Szkolnym Klubie Debat w jednym z białostockich liceów oraz zorganizowanie debaty oksfordzkiej.

Debaty uczą krytycznego myślenia na temat otaczającego nas świata. Są zachętą do patrzenia na wiele zagadnień z różnych punktów widzenia oraz dają odwagę do kwestionowania utartych przekonań. Debaty pomagają w zdobywaniu wiedzy. Uczą poszukiwania informacji i przedstawiania ich w formie logicznych argumentów, które przekonają innych o słuszności naszych poglądów. Debatujący muszą przekazywać swoje myśli w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujący. A to umiejętność, która jest nieoceniona w życiu. Poza tym  debatowanie może być doskonałą zabawą. Pozwala na poznawanie nowych osób, nawiązywanie ciekawych kontaktów i poszerzanie horyzontów myślowych. Co jest szczególnie ważne w odniesieniu do osób starszych.


Zapraszamy na cykl 4 warsztatów przekazujących wiedzę i podnoszących umiejętności seniorów w różnych formach debatowania takich jak: debata oksfordzka, World Cafe i dyskusja panelowa. Główny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników warsztatów do publicznego zabierania głosu,  kultury dyskusji, zbijania argumentów, aktywnego słuchania, panowania nad czasem wypowiedzi.

Zostanie też przygotowany filmowy „Poradnik Debatowania dla Seniorów. Jak zorganizować debatę oksfordzką”, który będzie służył też innym zainteresowanym osobom – będzie to rodzaj pomocy edukacyjnej, aby w przyszłości grupa seniorów mogła organizować samodzielnie tego typu debaty oraz brać aktywny udział w debatach innych organizatorów.

Po zakończeniu warsztatów planowana jest międzypokoleniowa debata oksfordzka-na ważny społecznie, aktualny i wybrany przez seniorów temat.

Jesienią  zorganizowana będzie wizyta studyjna w jednym z białostockich liceów, w którym aktywnie działa Szkolny Klub Debaty, aby poznać zasady pracy i doświadczenia młodych debatantów.  Takie spotkanie i wymiana opinii może być wstępem do nawiązania współpracy i organizowania w przyszłości  wspólnych debat międzypokoleniowych.

Informacje na temat projektu znajdują się na portalu podlaskisenior.pl. Kontakt e-mail i zgłoszenia: szukamypolski@gmail.com.

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniorów Bialystok