„Kultura ludowa jest atrakcyjna dla współczesnej młodzieży” – pod takim hasłem we wtorek, 19 grudnia, w Spodkach WOAK w Białymstoku odbyła się debata oksfordzka. Przygotował ją Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Stowarzyszenie Szukamy Polski przy współpracy z białostockim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

W dyskusji wzięła udział młodzież z III, VII i XI LO w Białymstoku oraz uczniowie liceów w Grajewie i Mońkach. Miejsce debaty nie było przypadkowe. WOAK od lat stara się chronić dawne rzemiosło, sztukę ludową, tradycyjne zwyczaje, obrzędy, muzykę. Instruktorzy WOAK-u przekonują ludzi, że kultura może być atrakcyjna i inspirująca.

Cieszymy się, że właśnie w tym miejscu możemy rozmawiać o tak ważnym dla naszej instytucji temacie, czyli o kulturze ludowej, i o tym, czy jest ona dla was, młodych ludzi, atrakcyjna

– mówił Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

– Jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku staramy się serwować kulturę ludową w jak najciekawszy, nowatorski sposób. Realizujemy szereg projektów, chociażby takich jak Folk on the Street, akcję Pokochaj Folklor, warsztaty z etno designu, do udziału w których już w tym momencie bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam– dodał.

Podczas spotkania dyskutowano o kulturze ludowej, jej znaczeniu, miejscu we współczesnym świecie, ale również o tym, jak ważna była dawniej i ile z niej pozostało. Uwadze zgromadzonych nie mógł umknąć bardzo wysoki poziom zarówno samej debaty, jak i przygotowania podlaskiej młodzieży. Rolę marszałka pełniła pani Bożena Bednarek ze Stowarzyszenie Szukamy Polski, zaś sekretarzem został Mariusz Żwierko z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Proponenci, czyli drużyna zwolenników postawionej tezy, argumentowali, że młodzi ludzie kształtują swoją tożsamość, bazując właśnie na kulturze ludowej, która była i w dalszym ciągu jest obecna w naszym społeczeństwie. Zwrócono również uwagę na silne zainteresowanie modą, która jest domeną ludzi młodych. A najpopularniejsze obecnie nurty modowe to te, które odwołują się właśnie do folkloru – chusty, spódnice, nadruki i hafty. Nie zabrakło również głosów, że folklor bezpośrednio wiąże się z kultura ludową, ta zaś powinna stanowić przykład czegoś, co kojarzy się z naszym krajem, z czego jesteśmy dumni i chwalimy się tym również na arenie międzynarodowej. Kultura ludowa jest częścią naszej kultury, a dbając o nią, dbamy o pamięć historyczną swoich przodków, czyli osób, które partycypowały w niej na co dzień.

Drużyna oponentów wysunęła kontrargumenty, że młodzi ludzie są zalewani kulturą masową i z tego też powodu kultura ludowa staje się dla nich nieatrakcyjna. Żyjemy w dobie Internetu. Młodzi ludzie korzystają z zagranicznych aplikacji, słuchają zagranicznej muzyki i oglądają zagraniczne filmy. Często nie mają też ukształtowanego światopoglądu i stylu, czerpią więc wzorce z obcej kultury. Coraz częściej używamy zapożyczeń z języka angielskiego, a to powoduje, że język ojczysty nie jest już tak popularny. Przez to kultura ludowa zanika. Słowem-kluczem dla młodzieży jest progres. Młodzi ludzie chcą się uczyć, iść z biegiem czasu, a poznawanie kultury ludowej może być dla nich swego rodzaju cofaniem się. Z kulturą ludową mają też bardzo mało do czynienia w szkołach.

Przed rozpoczęciem debaty zgromadzona publiczność podzieliła się następująco: 62 osoby poparło postawioną przez organizatorów tezę, 46 było przeciw, zaś 22 osoby były niezdecydowane. Po burzliwej dyskusji głosy rozłożyły się następująco: 64 za, 54 przeciw, a 16 wstrzymało się.

Głównym zamierzeniem debaty oksfordzkiej było włączenie młodych ludzi do dyskusji nad kulturą ludową, poznanie ich nastawienia i stosunku do dawnej kultury oraz – na ich podstawie – obrania właściwego kierunku działań w zakresie upowszechniania dawnych zwyczajów, rzemiosła i sztuki. Debata oksfordzka jest tym ważniejsza, że w dzisiejszych czasach odmienność zdań wzbudza przede wszystkim wiele emocji, a brakuje w niej rzeczowych argumentów. Podlaska młodzież pokazała, że warto dyskutować. Debata nawiązywała do projektu „Mistrzowie – cykl etnograficznych miniatur filmowych dotyczących artystów i rzemieślników ludowych z województwa podlaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

(źródło i foto: Wojewódzki Ośrodek Animacji  Kultury w Białymstoku)

opracowanie Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok