Przedstawiamy drugą w 2019 roku publikację naukową Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku. Tym razem naszą uwagę przyciągnął jeden z najważniejszych twórców teatralnych pierwszej połowy XX wieku, aktor, pedagog i reżyser – Michaił Czechow.

foto: okładka książki

Powstanie monografii poprzedziło międzynarodowe sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa — dziedzictwo i inspiracje”, które odbyło się w białostockiej Akademii w dniach 26-27.10.2019. 

Więcej informacji o sympozjum: https://atb.edu.pl/sympozjum/ 

Wydawnictwo – efekt pracy badaczy, naukowców, teoretyków i praktyków teatru z pięciu krajów Europy: Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii – zrodziło się
z potrzeby uzupełnienia luki w polskiej literaturze naukowej o nowe i nieznane jeszcze wątki dotyczące biografii i twórczości tego wybitnego Rosjanina. Nie ma bowiem wątpliwości, że Czechow wciąż jest obecny w polskim teatrze, że różni artyści – aktorzy, reżyserzy – świadomie lub zupełnie bezwiednie korzystają z proponowanych przez niego ćwiczeń, w końcu, że otwartość metody na inne gatunki teatralne, doprowadziła do jej rozprzestrzenienia się chociażby na sztukę teatru lalkowego.

W recenzji wydawniczej dr hab. Beata Guczalska, prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pisze:

„To zadziwiające, że postać Michaiła Czechowa stała się znana w polskim środowisku teatralnym dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, najpierw za sprawą publikacji w «Dialogu» i «Teatrze» (teksty Mariusza Orskiego, fragmenty książek Czechowa), a na dobrą sprawę po opublikowaniu przekładu O technice aktora w roku 1995. Ale po boomie na Czechowa z lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie jakby przygasło.

[…] Inicjatywa edytorska białostockiej filii Akademii Teatralnej jest wprost nie do przecenienia – zwłaszcza, że nie jest to typowe wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające zbiór przypadkowych tekstów, lecz pozycja głęboko i strategicznie przemyślana.

[…] Jestem pewna, że Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii teorii i praktyce. Vademecum zasługuje na status podręcznika akademickiego, którym bez wątpienia stanie się w praktyce, nie tylko na poziomie kategorii wydawniczej. Pozostaje wyrazić uznanie dla wydawcy i redaktorów za niezwykle cenną i świetnie zrealizowaną inicjatywę”. 

Redaktorem naukowym wydania jest dr Karol Suszczyński. Zapraszamy do lektury!

Darmowy e-book: https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/czechow1.pdf

(źródło: Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku)

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok