Nasza redakcyjna koleżanka Jadwiga Zgliszewska jest w trakcie wydawania książki „Między opłotkami”. Akcją wpłacam darowiznę staramy się pomóc autorce w jej przedsięwięciu a tym samym ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowo- obyczajowe naszego regionu.


Tytuł książki: Między opłotkami

Podtytuł: Życie podlaskiej wsi na początku II połowy XX wieku

Problematyka poruszona w książce obejmuje obszerną wiedzę na temat życia ludzi na wsi białostockiej na początku drugiej połowy dwudziestego stulecia. Opowieść pokazuje prace rolne, polowe, ale też charakteryzuje zajęcia spoza rolnictwa, ze szczególnym akcentem na tak zwane zanikające zawody. Znaczna część treści dotyczy tylko dzieci – ich zabaw, zajęć, nauki i pomocy w gospodarstwie. Znajdziemy tu drobiazgowy opis, jak wyglądał na wsi dzień od świtu do zmierzchu. Precyzyjnie oddaje tamte warunki życia ludzi, ich mentalność, zwyczaje, ich prace i rozrywkę oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak na przykład bieda czy choroba. Opisuje życie od narodzin do śmierci. Książka przedstawia szeroko pojętą codzienność i świętowanie, zwyczaje religijne i obrzędowość świecką oraz przywiązanie do tradycji. Zwraca też uwagę na relacje międzyludzkie – rodzinne i sąsiedzkie. Obrazowi temu towarzyszą wątki osobiste, co znacznie ożywia przekaz. Całość zamykają krótkie opowieści o przodkach.

Zajęcie się takim tematem autorka zawdzięcza po trosze swojej znajomości z etnografem kultury, panią Marią Koc, obecną Wicemarszałek Senatu RP. Z jej postawą i zachętami kojarzy własne zainteresowanie się regionalizmem oraz popularyzowanie go w pracy z dziećmi przedszkolnymi w kierowanej przez siebie placówce. To z inicjatywy pani Marii Koc wszystko się zaczęło i przebiegało pod fachowym okiem etnografa. To dzięki jej zapałowi i niestrudzonemu propagowaniu idei, autorka również połknęła tego bakcyla. Umiłowania ludowości oraz życia wsi, które przecież w dzieciństwie i młodości było również i jej życiem. Fakt ten dodaje wiarygodności, ponieważ przedstawione w książce treści wynikają z własnych obserwacji autorki, bezpośredniego w nich uczestnictwa i doznanych przeżyć. Wreszcie i chęć samego ocalenia tego dziedzictwa było ważnym motywem powstania książki. Dlatego pozycja ta ma prawo być źródłem informacji dla badaczy dziedzictwa obyczajowo-kulturowego naszego regionu.

Autor: Jadwiga Zgliszewska