Koniec roku to zawsze bardzo intensywny czas – kończenie projektów, spotkania opłatkowe w organizacjach i instytucjach, przygotowania do Świąt wypełniają szczelnie dni.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów także planuje spotkanie z radami seniorów z województwa podlaskiego, żeby podsumować działania Ośrodka i podlaskich rad w starym roku  oraz porozmawiać o planach na kolejny rok i o ważnych sprawach dotyczących środowisk senioralnych w obliczu zachodzących zmian.
Ostatnie w tym roku,  XVI Forum Podlaskich Rad Seniorów odbędzie się on-line na platformie ZOOM  we czwartek, 28 grudnia 2023 r. w godzinach 11:00 – 12:30. OWPRS zaprasza do udziału wszystkich członków rad seniorów z naszego województwa.
OWPRS jak zwykle prosi przewodniczących rad o przekazanie informacji o XVI Forum Podlaskich Rad Seniorów i linku do spotkania wszystkim członkom rad i o umożliwienie wspólnego wzięcia w nim udziału tym, którzy nie mają możliwości uczestniczyć indywidualnie.
Jolanta Wołągiewicz
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów