Uroczyście, ale też na roboczo, Białostocka Rada Seniorów podsumowała pierwszy rok działania.

 

przy stole siedzi sześć usmiechniętych pań

15 grudnia 2022 roku, na ostatnim w tym roku posiedzeniu Białostocka Rada Seniorów (BRS) podsumowała pierwszy rok działania. Od początku jej powołania, spotykała się raz w miesiącu, aby dyskutować o sprawach ważnych dla białostockich seniorów. Opiniowała projekty uchwał, przygotowane przez Radę Miejską, dotyczących starszych mieszkańców naszego miasta. Podejmowała uchwały w sprawie działania BRS.

Gośćmi spotkania były Katarzyna Korzeniecka, opiekun BRS z ramienia Centrum Aktywności Społecznej i Jolanta Wołągiewicz, ekspert Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. To właśnie Jolanta Wołągiewicz w przekazywanych radzie życzeń od OWPRS powiedziała:

Życzę Wam, aby zapał, z którymi przyszliście do pracy w radzie, trwał. Jesteście bardzo aktywną ekspercką radą. Zajmujecie się bardzo ważnymi sprawami. 

Przekazała też najnowsze informacje płynące z konferencji w Krakowie i innych ogólnopolskich spotkaniach dotyczących seniorów, w których brała udział. Mówiła o strukturze Ogólnopolskiego  Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, które jest ruchem społecznym i Stowarzyszeniu Porozumienia Rad Seniorów.  Zarekomendowała BRS przystąpienie do Ogólnopolskiego  Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów a także o wyłonienie reprezentantów na spotkania  OPoWRS. Podjęto jednogłośnie uchwały o przystąpieniu do tego ruchu a reprezentantami BRS zostali: Anna Anchimowicz i Bogusław Zybajło.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi o ogólnopolskim projekcie ,,Seniorpedia.pl – razem, chętnie, wzajemnie”. Duże zainteresowanie wzbudził projekt obywatelski, dotyczący wdowiej emerytury. Odbędzie się zbieranie podpisów pod tym projektem. Na forum ogólnopolskim dyskutowano nad bezpieczeństwem i ochronie zdrowia seniorów.  Ogłoszono wyniki konkursu ,,Liderzy aktywności społecznej 60+. 

opłatek na czerwonej serwtece leżacy na stole wokół ktorego siedzą ludzie_

Ostatnie w 2022 roku spotkanie Białostockiej Rady Seniorów było nie tylko podsumowaniem pierwszego roku kadencji. To także spotkanie opłatkowe przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Biały opłatek, życzenia od przewodniczącej BRS, Katarzyny Łotowskiej, Prezydium Rady i wszystkich uczestników sprawiły, że przez chwilę można było poczuć magię nadchodzących świąt. 

Białostocka Rada Seniorów to rada ekspercka. Podnosi swoje kompetencje poprzez szkolenia i warsztaty a także włączanie się w proces tworzenia i konsultacji ważnych dokumentów z punktu widzenia starszych mieszkańców Białegostoku. W pierwszym roku kadencji była zauważalna w swoich działaniach na rzecz starszych mieszkańców stolicy województwa. Jest przykładem, jak należy działać, aby realizować zadania określone w ustawie o samorządzie terytorialnym.

zdjęcia: Krystyna Cylwik

                                                                                                                                       Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok