Tradycyjnie jesień będzie należała do seniorów. To czas, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten przypada 1 października. Dzień Seniora – 20 października, a Światowy Dzień Seniora świętujemy 14 listopada.

Aż 54% seniorów przyznaje, że w obecnych czasach żyje im się gorzej niż dawniej. Tak wynika z telefonicznego badania, przeprowadzonego przez redakcję Życia Seniora. Blisko 30% ankietowanych nie widzi różnicy w poziomie życia. Pozostałe osoby nie mają zdania, lub twierdzą, że żyje im się lepiej. Aż 20 % narzeka na podwyżki, kolejne 15% podkreśla, że w obecnej sytuacji coraz trudniej dostać się do lekarza lub na rehabilitację.

Ręce starszych ludzi, fot. _pixabay.com

Pytanie, jak się żyje seniorom w obecnych czasach jest bardzo ogólne i zawiera wiele wątków. Bo poziom życia seniorów, to nie tylko ich zdrowie, samopoczucie ale także sytuacja finansowa czy rodzinna. Zazwyczaj ich stosunek do życia cechuje  większy dystans do obecnej sytuacji, twierdząc, że już  wiele przeżyli. 

Finanse są kolejnym powodem do zmartwień seniorów. Blisko 40 % emerytów narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Ta tendencja nie zmienia się od lat.

Mimo wszystko, wśród seniorów są także optymiści. Co czwarty senior przyznaje, że w obecnych czasach żyje się lepiej i nie są one takie najgorsze. Co piąty twierdzi, że można się kształcić, rozwijać i robić to, na co ma się ochotę. 27 % docenia waloryzację świadczeń i dodatki finansowe.
Tyle ankieta telefoniczna przeprowadzona przez redakcje „Życie Seniora” w okresie od września do listopada 2020 roku. Przebadano 726 osób w wieku 60 – 75 lat mieszkańców  miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Z kolei wyniki badań Polsenior dowodzą, że odsetek osób niezależnych pod względem funkcjonalnym w grupie 65-69 kształtuje się na poziomie 99 %. Innymi słowy ogromna część seniorów jest w pełni samodzielna, aczkolwiek poziom samodzielności zaczyna faktycznie spadać z każdym kolejnym rokiem życia.
Choć w ostatnich latach podjęto szereg działań mających poprawić sytuację osób starszych, to niestety wobec skali potrzeb są one daleko niewystarczające. Zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem  troski o ludzi starszych. Polscy seniorzy wykazują gorszy stan zdrowia. Są również mniej aktywni, niż większość ludzi starszych krajów UE.

8 września 2021 roku na XXX  Forum Ekonomicznym  Karpaczu.  uczestnicy dyskutowali między innymi, jak żyją polscy seniorzy i jaka emerytura zapewni im godne życie.

1. Przejście na emeryturę po osiągnięciu  wieku emerytalnego jest prawem a nie obowiązkiem – mówiła prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

 2. Mamy poważny problem z ludźmi przechodzącymi na emeryturę, przed nami siwe tsunami, podkreślał  Dariusz Klimczak z PSL.

 Jego partyjny kolega Jan Kowal był innego zdania.

1. Wydaje mi się, że trzeba pokazać,  że czas bycia na emeryturze może być czasem rozwoju. Zastanówmy się, jak stworzyć  szansę dla emerytów, żeby myśleli o swojej  przyszłości może być czasem  rozwoju.

Większość polskich emerytów narzeka na problemy z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych, nie mówiąc o specjalistycznych. Program na leki 75 +, o którym mówił Stanisław Szwed  z MRPiPS też ocenia go źle.

A więc jak się żyje polskim seniorom?

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok