Od 15 lutego do 2 maja 2023 roku podatnicy powinni złożyć zeznania podatkowe za 2022 r. Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty.

Roczne obliczenie podatku PIT-40A organ rentowy przesyła do urzędu skarbowego (do końca stycznia) oraz do emeryta/rencisty (do końca lutego). Jest to roczne rozliczenie przychodu i obliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną.

 Starszy mężczyzna siedzi przed komputerem, trzyma w ręku dokumenty

Jeżeli otrzymamy z ZUS lub innego organu rentowego jeden PIT-40A oznacza to, że podatek jest już całkowicie rozliczony i nie musimy już nic robić.

Niektórzy emeryci/renciści otrzymają z ZUS deklarację PIT-40 razem z deklaracją PIT-11A. PIT-11A nie jest rozliczeniem, lecz informacją, dlatego osoby te mają obowiązek samodzielnego rozliczenia się z fiskusem.

Emeryt/rencista powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację rozliczenia rocznego PIT-37 w przypadku, kiedy chce:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
  • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi

termomodernizacyjnej)

Emeryt/rencista, który otrzymał PIT-40A, ale ma dodatkowe dochody poza świadczeniem z ZUS, rozliczenie roczne powinien złożyć na formularzu PIT-37 lub PIT-36:

PIT-37 wybiera wtedy, gdy dodatkowe dochody uzyskuje za pośrednictwem płatników i otrzymał od

nich informacje roczne na drukach PIT-11, a także PIT-40A i PIT-11A z organów rentowych;

PIT-36 kiedy źródłem przychodów jest np. najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych lub

działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu według skali podatkowej, co oznacza, że

podatnik samodzielnie był zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego;

W niektórych przypadkach emeryt/rencista musi złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową. Tak jest w przypadku, kiedy poza dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych uzyskał przychody opodatkowane w innej formie.

PIT-36L składa w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem

liniowym;

PIT -28 kiedy prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych, lub osiąga dochody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od

przychodów ewidencjonowanych;

PIT-38 kiedy osiąga dochody ze sprzedaży papierów wartościowych (informacje z PIT-8C przenosi na

druk);

PIT-39 kiedy osiąga dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nieruchomości;

PIT-16A składa osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w formie karty podatkowej;

Zeznaniem właściwym do wykazania przychodów z tytułu zagranicznych emerytur lub rent jest PIT-36. Dodatkowo, jeśli świadczenie takie podlega opodatkowaniu w drugim kraju, konieczne jest złożenie załącznika PIT/ZG do PIT-36.

Wszystkie deklaracje roczne emeryt/rencista może rozliczyć i złożyć do urzędu skarbowego przez Internet przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczania PIT, które są dostępne w Internecie.

Szczegółowe informacje związane z rozliczaniem PIT za 2022 rok emeryt/rencista znajdzie w Poradniku PIT dla Emerytów i Rencistów.

Poradnik PIT dla Emerytów i Rencistów – kliknij

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości emeryt/rencista może zwrócić się o pomoc do Krajowej Informacji Skarbowej.

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18. Informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr telefonu:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Źródło: Poradnik dla Emerytów i Rencistów Jak prawidłowo rozliczyć PIT- Ministerstwo Finansów
Fot. pixabay.com

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok